Vol 6, No 2 (2015)

Spis treści

PRZEKŁADY

Korespondencja (wybór) (przekład: Translatorium Filozofii Niemieckiej IF UMK pod kierunkiem Mirosława Żelaznego)
Immanuel Kant
PDF
9-13
O uprzedzeniach moralnych (przełożyła Marta Szymańska-Lewoszewska)
David Hume
PDF
15-20
Definicje perswazyjne (przełożył Marcin Pietrzak)
Charles L. Stevenson
PDF
21-43

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Filozofia krytyczna odkryta przez Kanta, oparta na ostatecznej zasadzie poznania (fragmenty) (przekład: Marta Agata Chojnacka i Kinga Kaśkiewicz)
Józef Maria Hoene-Wroński
PDF
47-56

ROZPRAWY

Przemysław Spryszak
PDF
59-82
Mirosław Twardowski
PDF
83-100
Michał Wróblewski
PDF
101-112
Aleksandra Kondrat
PDF
113-130
Wiktor Krajniak
PDF
131-150
Dariusz Pakalski
PDF
151-160

RECENZJE

Maciej Musiał, Intymność i jej współczesne odmiany. Studium z filozofii kultury, Universitas, Kraków 2015, ss. 276
Aleksandra Kondrat
PDF
163-168
Teresa Pękala, Estetyczne konteksty doświadczenia przeszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 374
Roman Specht
PDF
169-172


Partnerzy platformy czasopism