Vol 13, No 1 (2018)

Spis treści

Wstęp

Wstęp
Dariusz Pachocki
PDF
5

Artykuły i rozprawy

Wojciech Kruszewski
PDF
7
Ewa Szczeglacka-Pawłowska
PDF
17
Barbara Szargot, Maciej Szargot
PDF
27
Teresa Winek
PDF
35
Urszula Klatka
PDF
45
Justyna Staroń
PDF
51
Artur Truszkowski
PDF
57
Sylwia Błażejczyk-Mucha
PDF
69
Mirosław Strzyżewski
PDF
73

Źródła i dokumenty

Grażyna Halkiewicz-Sojak, Michał Sokulski
PDF
81
Ewa Głębicka, Alicja Szałagan
PDF
93
Alicja Szałagan
PDF
95
Ewa Głębicka
PDF
131
Dorota Niedziałkowska
PDF
163
Adam Fitas
PDF
173

Przeglądy i sprawozdania

Romantyzm uzdrawiany? Rec.: Wokół romantyzmu, wybór, wstęp i opracowanie T. Waszak i L. Żyliński, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016
Bartłomiej Kuczkowski
PDF
183
Nie tylko w czarnej sukience… Rec.: I. Jarosińska, Moda polska i romantyczna, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2017
Anna Meiser
PDF
190
Magdalena Bizior-Dombrowska
PDF
193
Pochodzenie ma znaczenie. Rec.: P.-M. de Biasi, Genetyka tekstów, tłum. F. Kwiatek i M. Prussak, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015
Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz
PDF
198

Informacje o Autorach

Informacje o Autorach
 
PDF
203


Partnerzy platformy czasopism