Vol 3, No 3 (2012)

Table of Contents

TRANSLATIONS

Opus postumum (transl. Tomasz Kupś)
Immanuel Kant
9-26
The concept of negation and nothing in human cognition (transl. Stepan Ivanyk)
Hawryił Kostelnyk
27-42

ARCHIVE OF POLISH PHILOSOPHY

The introduction to Polish translation of Christian Garve’s work by Jan Kanty Kalist, entitled “A Glimpse on the Distinguished Principles of Morals since Aristotle to Kant”
Radosław Kuliniak
43-50
Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe [A Glimpse on the Distinguished Principles of Morals since Aristotle to Kant]
Jan Kanty Kalist Chodani
51-76

PAPERS

Christoph Horn
77-94
Stepan Ivanyk
95-102
Marta Agata Chojnacka
103-114
Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna
115-122
Adrian Stelmaszyk
123-140
Milena Marciniak
141-170
Dariusz Pakalski
183-200
Ireneusz Ziemiński
201-218
Mirosław Żelazny
219-232
Norbert Jerzy Pietrykowski
171-182

REVIEWS

Manuela Gretkowska, Trans, Warszawa 2011
Mirosław Żelazny
233-236
Małgorzata Łukasiewicz, Jak być artystą. Na przykładzie Thomasa Manna, Biblioteka „Więzi”, t. 261, Warszawa 2011
Dariusz Pakalski
237-242
Karl Jaspers, Myślenie zaangażowane, Kraków 2011
Dawid Kolasa
243-248
Grzegorz Kozyra, Duch Słowiański. Esej o zniewoleniu, Warszawa 2009
Miłka Malzahn
249-252
Johann Gottlieb Fichte, Kilka wykładów o powołaniu uczonego, tłum., wstęp i oprac. Tomasz Kupś
Krzysztof Wawrzonkowski
253-255


Partnerzy platformy czasopism