Vol 9, No 1 (2018)

Table of Contents

TRANSLATIONS

Critique of Ethics and Theology (translated and edited by: Jacek Kutkiewicz)
Alfred Ayer
9-26
The Fundamental Idea of the Philosophy of Lew Shestov (translated and edited by: Aleksandra Kondrat)
Mikołaj Bierdiajew
27-32

ARCHIVE OF POLISH PHILOSOPHY

The Contest of Faculties (translated by: Józef W. Bychowiec; edited by: Kinga Kaśkiewicz and Tomasz Kupś)
Immanuel Kant
35-41

PAPERS

Mirosław Żelazny
45-60
Kamila Żukowska
61-79
Adam Grzegorzyca
81-93
Michał Koza
96-112

REVIEWS

Anna Szyrwińska, Wiedergeborene Freiheit. Der Einfluss des Pietismus auf die Ethik Immanuel Kants, Springer VS, Wiesbaden 2017, ss. 291
Patryk Głowacki
115-119
Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską, „Biblioteka Studiów z Filozofii Polskiej”, Kraków 2017, ss. 390
Tomasz Mróz
121-128
Samoregulacja w poznaniu i działaniu, red. A. Niedźwieńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 316
Wojciech Sak
129-134
Alfried Längle, Gdy rodzi się pytanie o sens. Praktyczne zastosowanie logoterapii, przeł. A. Grzegorczyk, A. Szymczak, Wydawnictwo Barbelo, Warszawa 2016, ss. 123
Aleksandra Kondrat
135-140


Partnerzy platformy czasopism