Vol 4, No 2 (2013)

Table of Contents

TRANSLATIONS

Opus postumum (przełożył Mirosław Żelazny)
Immanuel Kant
9-18
Przyczynek do kwestii pierwszego ludzkiego społeczeństwa według nici przewodniej Mojżeszowego dokumentu (przełożył Tomasz Kupś)
Fryderyk Schiller
19-34

ARCHIVE OF POLISH PHILOSOPHY

Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe [część IV] (opracowała Marta Agata Chojnacka)
Jan Kanty Kalist Chodani
35-48
Dumania w czasie przechadzek samotnych (opracował Tomasz Kupś)
Józef Bychowiec
49-56

ARTICLES

Krzysztof Wawrzonkowski
57-78
Jolanta Żelazna
79-102
Ireneusz Ziemiński
103-124
Bartosz Żukowski
125-136
Anna Markwart
137-146
Dariusz Pakalski
147-164
Roman Specht
165-182
Przemysław Chmielecki
183-198

REVIEWS

Steven Lukes, Liberałowie i kanibale. O konsekwencjach różnorodności, przeł. A. Dominiak, Ł. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 256
Tomasz Markiewka
199-202
Andrzej Lisak, Filozofia transcendentalna między Heglem a Heideggerem. Od teorii poznania do ontologii, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2012, ss. 449
Dariusz Pakalski
203-208


Partnerzy platformy czasopism