Vol 23, No 3 (2013)

Spis treści

Od Redakcji

Od redakcji
Krzysztof Konecki
PDF
5-6

Artykuły

Czesław Rychlicki
PDF
9-18
Waldemar Rakocy
PDF
19-34
Zdzisław Józef Żywica
PDF
35-46
Dariusz Kotecki
PDF
47-67
Jacek Salij
PDF
67-76
José Ramón Villar
PDF
77-90
Robert J. Woźniak
PDF
91-106
Romano Penna
PDF
107-124
Krzysztof Góźdź
PDF
125-136
Daniel Brzeziński
PDF
137-148

Sprawozdania

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Fides et actio” Toruń 2013
Karolina Olszewska
PDF
151-170

Recenzje

Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, „Duchowość w Polsce”, 14 (2012), ss. 363
Adam Józef Sobczyk
PDF
173-178
Ks. Franciszek Sawicki, Ideał osobowości, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 319, red. i wpr. ks. Mirosław Mróz, tłum. z niemieckiego Tomasz Kupś, Rafał Michalski, Anita Pacholik-Żuromska
Marian Grabowski
PDF
179-184
Roland Prejs OFMCap, Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864–1918. Studium prozopograficzne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 404
Wojciech Frątczak
PDF
185-192
Witold Konopka, Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu. Z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 220
Kazimierz Skoczylas
PDF
193-196
Witold Konopka, Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu. Z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 220
Michał Białkowski
PDF
197-202
Ks. Antoni Reginek, Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX wieku. Studium źródłoznawcze na podstawie trzech zbiorów, wyd. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012, ss. 191
Krzysztof Konecki
PDF
203-207


Partnerzy platformy czasopism