Wróć do szczegółów artykułu Roland Prejs OFMCap, Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864–1918. Studium prozopograficzne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 404 Pobierz Pobierz PDF