Vol 41, No 1 (2018)

Spis treści

Od Redakcji

Od redakcji
Krzysztof Konecki
PDF
5-7

Artykuły

Ryszard Selejdak
11-32
Anna Rambiert-Kwaśniewska
PDF
33-47
Tomasz Ilnicki
PDF
49-66
Krzysztof Rogala
PDF
67-83
Michał Damazyn
PDF
85-102
Piotr Rafał Klawczyński
PDF
103-114

Familia

Sławomir Tykarski
PDF
117-136

Orient

Mateusz Potoczny
PDF
139-157

Recenzje

Kodeks Pio-Benedyktyński. Między tradycją a rozwojem, red. ks. Z. Janczewski, ks. J. Dohnalik, I. Kilanowski, Wydawnictwo „Spes”, Warszawa 2017, ss. 222
Janusz Gręźlikowski
PDF
161-167
Marta Turkot, Religia w nowoczesnym państwie demokratycznym – szansa czy zagrożenie? Analiza sporu liberałów i komunitarian, Warszawa 2017, s. 294 (ISBN 978-83-235-2626-1)
Tomasz Huzarek
PDF
169-175
Magdalena Molendowska, Udział Kościoła katolickiego w życiu publicznym w województwie świętokrzyskim po 1989 r., Kielce 2015, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w K ielcach, ss. 166
Przemysław Sołga
PDF
177-184
Ks. Kazimierz Skoczylas, Wartości religijno-moralne młodzieży ponadgimnazjalnej Kujaw wschodnich, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2016, ss. 231
Krzysztof Konecki
PDF
185-188


Partnerzy platformy czasopism