Wokół współczesnej dyskusji nad Halloween. Geneza, rozwój i cel

Filemon Tadeusz Janka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.028

Abstrakt


Halloween jest świętem, które w czasach współczesnych nabiera na znaczeniu. U jego podstaw leżą obchody najważniejszego celtyckiego święta Samhain, przypadającego na dzień 1 listopada. Wiele praktyk quasi-religijnych jest obecnych w obchodach tego święta 31 października. To, wydawać by się mogło, jedno z wielu obchodzonych współcześnie świąt skrywa jednak mroczną stronę, stanowiąc ukryte, często uśpione zagrożenie duchowe, gdyż jego oddziaływanie może być odłożone w czasie, a negatywne skutki celebracji tego święta często nie wiążą się z nim samym. Artykuł przedstawia genezę, rozwój i cel tego święta w kontekście czasów współczesnych.


Słowa kluczowe


Halloween; Celtowie; Samhain; Wszystkich Świętych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblia Tysiąclecia, wydanie trzecie poprawione.

Cremin A., Celtowie, tłum. P. Szymor, Warszawa 2001.

Dillon M., Chadwick N.K., Ze świata Celtów, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1975.

https://www.fronda.pl/a/egzorcysci-w-watykanie-halloween-to-wstep-do-okultyzmu,43464.html (dostęp dnia 06.10.2019).

Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, tom. II, tłum. S. Tokarski, Warszawa 1994.

Gajek M., Jak kościół katolicki, walcząc z Halloween, walczy z historią i z własną tradycją https://www.newsweek.pl/polska/kosciol-katolicki-walczy-z-halloween-kultura-i-tradycja/5rbm40w (dostęp 06.10.2019).

Gąssowski J., Mitologia Celtów, Warszawa 1979.

Gierek B., Celtowie, Kraków 1998.

https://gloria.tv/article/hsQXfqc8p4Zc2YG2Lb3MfZgEZ (dostęp dnia 06.10.2019)

Grzesik M., Prof. Simon Morabito: Szatan jest jak wściekły pies. Halloween to jego święto http://www.fronda.pl/a/prof-simon-morabito-szatan-jest-jak-wsciekly-pies-halloween-to-jego-swieto,117452.html (dostęp dnia 06.10.2019).

Jędraszewski M., Halloween ma grunt antychrześcijański, „Nasz Dziennik”, 28.10.2013.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1992.

https://www.pch24.pl/kosciol-i-papieze-nie-maja-watpliwosci--halloween-trzeba-zakazac---to-zlo--rosnie-liczba-opetanych-dzieci-,31834,i.html#ixzz5njmnIV1k (dostęp dnia 06.10.2019).

Marquard O., Odciążenia. Wątki teodycei w filozofii nowożytnej, w: tegoż, Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994.

Morabito S., Psychiatra w piekle, tłum. B. Nowak, Kraków 2011.

Pawlik M., Halloween – czas dla złych duchów https://naszdziennik.pl/mysl/58238,halloween-czas-dla-zlych-duchow.html (dostęp dnia 06.10.2019).

Posacki A., Inwazja neopogaństwa, Kraków 2012.

Rzendkowska M., Bonizacja zła – o Halloween słów kilka, w: Halloween, pod red. E. Przebieracza, Lubieniec 2014.

Zwoliński A., Halloween. Zabawa czy zagrożenie? Poznań 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=khdWhjZ4VyA (dostęp dnia 06.10.2019).

https://www.youtube.com/watch?v=Y9NLQfYV0ek (dostęp dnia 06.10.2019).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism