Influence of Catholic School on Development of Education in Poland

Jacek Kędzierski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2019.015

Abstrakt


Szkolnictwo katolickie cieszy się od wieków zaufaniem w wielu krajach świata. Kościół katolicki na przestrzeni wieków ma duże osiągnięcia w dziedzinie edukacji. W Europie w takich krajach, jak Belgia, Francja, Holandia ponad połowa wszystkich szkół to szkoły katolickie. Trzeba jednak pamiętać, że w tych krajach nie zlikwidowano szkolnictwa katolickiego ze względów politycznych, jak to było w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, gdzie szkolnictwo katolickie zostało po II wojnie światowej zlikwidowane z powodów ideologiczno-politycznych.

            W niniejszym artykule został przedstawiony wpływ szkoły katolickiej na rozwój edukacji w Polsce. Szkoły katolickie realizują swoją misję edukacyjną i wychowawczą w określonym miejscu i czasie. Początki szkolnictwa katolickiego w naszym kraju sięgają XIII wieku. Były to najpierw pojedyncze elitarne placówki tworzone przy katedrach, klasztorach i parafiach. Miały one charakter przede wszystkim religijny, moralny i patriotyczny.

            Celem tego artykułu jest próba przybliżenia troski Kościoła o dzieci i młodzież, by były kształcone i wychowywane zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Artykuł ukazuje, że szkolnictwo katolickie w Polsce odbudowuje się od roku 1989, wówczas było tylko 11 szkół katolickich (w tym 9 liceów ogólnokształcących i 2 szkoły zawodowe), a w roku 2018 było już 610 szkół katolickich, edukujących na różnych etapach kształcenia – szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika i szkoły zawodowe. Są to szkoły bardzo dobre, osiągające wysokie wyniki w nauce, dbające o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, chętnie wybierane przez rodziców i ich dzieci. To prawda, że nikt nie zastąpi rodziców w wychowaniu dzieci, ale szkoły katolickie chętnie wspierają ich, troszcząc się o integralny rozwój młodego człowieka. Niewątpliwie działalność dydaktyczna i wychowawcza szkół katolickich w naturalny sposób wpisuje się w posłannictwo Kościoła, przybliżając osobę Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię. Takie motywy przyświecają tym, którzy powołują do istnienie i prowadzą szkoły katolickie w Polsce.


Słowa kluczowe


szkoła katolicka; prawo oświatowe; organ prowadzący szkoły; pracownik szkoły katolickiej; uczeń szkoły katolickiej; misja szkoły katolickiej; Karta Nauczyciela

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Andrzejewski R., Witając w progach odrodzonego Długosza, Włocławek 2001.

Bilicka B., Nauczyciel szkoły katolickiej. Wychowanie do dialogu i tolerancji, „Ateneum Kapłańskie” 149 (2007), pp. 464–476.

Cichosz W. (red.), Formacyjna rola szkoły katolickiej, Gdynia 2007.

Interdiözesaner Katechetischer Fonds (Herausgeber), Katolische Schulen in Europa. Innovation ist unsere Tradition, Wien 2015.

Janeczek S., Komisja Edukacji Narodowej, in: Encyklopedia katolicka, Lublin 2002, vol. 9, col. 449–455.

Jeż S., Rada Szkół Katolickich – organizacja wspomagająca wychowanie w szkołach katolickich, „Ateneum Kapłańskie” 149 (2007), pp. 498–503.

Kędzierski J., Ksiądz Jan Długosz – wychowawca i nauczyciel, patron włocławskiej szkoły katolickiej, „Zapiski Kazimierzowskie” 15/2015, pp. 122–135.

Litak S., Historia wychowania, vol. 1, Kraków 2005.

Maj A., Szkolnictwo katolickie w III RP (1989–2001), Warszawa 2002.

Poniewierski J. (red.), Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania, Kraków 2009.

Rada Szkół Katolickich, Informator adresowy szkół katolickich w Polsce, Warszawa 2017.

Ziemkiewicz M., Historia Zakładu Naukowo-Wychowawczego im. ks. Jana Długosza we Włocławku w latach 196–1949, Włocławek 2001.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism