Dawne kolejowe rozkłady jazdy i ich przydatność w badaniach historycznych

Dariusz Opaliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SZ.2016.08

Abstrakt


Zarys treści: Artykuł poświęcony jest kolejowym rozkładom jazdy wydanym na ziemiach polskich w okresie XIX i pierwszej połowie XX w. W pierwszej części tekstu ogólnie charakteryzuję źródło (stan jego zachowania, typy rozkładów, przemiany ich formy, częstotliwość wydań, nakład, wydawców, cenę). W dalszej części tekstu, wskazuję przydatność rozkładów jazdy w badaniach historycznych, kładąc nacisk na ich wykorzystanie w szeroko pojmowanych pracach z zakresu historii podróżowania, kolejnictwa, turystyki oraz historii społecznej i gospodarczej.

Abstract: The article deals with railway timetables published in Polish lands during the nineteenth century and the first half of the twentieth century. The first part of the text is a general characteristic of the source (the state of its preservation, types of schedules, transformations of their forms, editions, publisher, and price). A further part of the article indicates the expediency of railway timetables in historical research, with emphasis placed on their use in widely comprehended studies on the history of travelling and the rail industry, as well as social and economic history.


Słowa kluczowe


kolejowe rozkłady jazdy 19–20 w.; przewozy pasażerskie; organizacja transportu kolejowego w Polsce 19–20 w.; informacja na kolei

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Opracowania i źródła

Bradshaw-Mitchell V., Bradshaw’s History, Midhurst 2012

Bray M.I., Railway Tickets, Timetables & Handbills, Ashbourne 1986

Bryja M., Polskie Towarzystwo Księgarń Kolejowych „Ruch”, „Z Badań Nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, t. 19, 1999, s. 19–64

Dokładny rozkład jazdy kolei galicyjskich, Lwów 1876; Rozkład i ceny jazdy drogą żelazną z Krakowa do Lwowa, Czerniowiec, Wrocławia, Poznania i Wiednia. Przepisy pocztowe tudzież wykaz poczt osobowych w Galicji i opłaty od depesz telegraficznych, Kraków 1867

Dominas P., Powstanie i rozwój kolei na Ziemi Kłodzkiej w latach 1854–1914, Kłodzko 2009

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kolei

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kolei Żelaznych Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji

Esbester M.O., Designing time: the design and use of nineteenth-century transport timetables, „Journal of Design History”, Vol. 22, 2009, no 2, p. 91–113.

Keller D., Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1922–1939: geneza, podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie, Rybnik 2013

Kurier Kolejowy. Ważny od 1. maja 1914. Rozkład jazdy pociągów osobowych i pospiesznych w Galicji i Bukowinie. Połączenia do miast za granicą, do miejsc kąpielowych oraz ceny biletów do wszystkich stacji. Eisenbahn-Courier. Giltig vom 1. Mai 1914. Fahrplan der personenund eilzüge für Galizien und Bukowina. Samt Verbindungen mit den Städten des Auslandes, der Curorte, und Fahrkartenpreise für alle Stationen, Lwów 1914

Lomazzi B.S., Railroad Timetables, Travel Brochures and Poster. A History and Guide for Collectors, Golden Hill 1995

Opaliński D., Dyszlem i pod parą, czyli o galicyjskim kolejowo-pocztowym rozkładzie jazdy z 1867 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2014 nr 4, s. 613–624

Opaliński D., Kolejowe rozkłady jazdy w okresie II RP – funkcje społeczne źródła, w: Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym, red. K. Stępnik i M. Rajewski, Lublin 2010, s. 325–335

Rozkład jazdy pociągów wszystkich państwowych dróg żelaznych byłej: Galicji, Królestwa Kongresowego, Księstwa Poznańskiego, Śląska Cieszyńskiego oraz kolejach podjazdowych z uwzględnieniem ostatnich zmian, R. 1, wyd. 6, październik 1919, Warszawa [1919]

Rozkład jazdy polskich Kolei państwowych „Pekape” z uwzględnieniem ostatnich zmian, R. 1, wyd. 1, [ważny od lipca 1921], Warszawa [1921]

Schenkera pierwszy polski kurier kolejowy na sezon letni 1893. Z 2 mapami kolejowymi. Ważny od 1. czerwca 1893, III, 1893, Lwów 1893

Tomasik W., To już jest koniec..., w: tenże, Pociąg do nowoczesności. Szkice kolejowe, Warszawa 2014, s. 275–280 Walter W.K., Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na kolejach żelaznych w Królestwie Polskiem i przylegających. Sezon letni obowiązujący od dnia 18 kwietnia (1 maja) 1911 r. Zebrał i wydał..., Warszawa 1911


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism