Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Początki instytucjonalnej „Opieki” nad młodzieżą przemysłową i rękodzielniczą w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku Abstrakt  PDF
Ludwik Grzebień
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. „Szkoła” źródłem w badaniach historyczno-pedagogicznych polskich instytucji edukacyjnych doby zaborów Abstrakt  PDF
Agnieszka Wałęga
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Krakowskie gimnazja żeńskie przełomu XIX i XX wieku Abstrakt  PDF
Katarzyna Dormus
 
Vol 19, No 3 (2016): Edukacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Ludzie i instytucje Źródła do działalności edukacyjnej konwiktu szlacheckiego w Tarnopolu Abstrakt  PDF
Beata Topij-Stempińska
 
Vol 19, No 2 (2016): Edukacja na ziemiach polskich w XIX wieku. Ludzie i instytucje. Chyrowski Zakład Naukowo-Wychowawczy w Sprawozdaniach Abstrakt  PDF
Anna Królikowska
 
Vol 22, No 4 (2019): Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo Dzieje oświaty i wychowania na łamach „Ruchu Pedagogicznego” w latach 1918-1939 Abstrakt  PDF
Ewa Maria Barnaś-Baran
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism