Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 15 (2014): Tom XV Wybrane zagadnienia problemów wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce wobec zróżnicowania kulturowego społeczeństwa Abstrakt  PDF
Jarosław Warylewski
 
Vol 15 (2014): Tom XV Edukacja penitencjarna a pluralizm kulturowy: współczesne dylematy i przyszłe wyzwania Abstrakt  PDF
Alicja Ornowska
 
Vol 15 (2014): Tom XV Konflikty międzykulturowe w Polsce w ujęciu karnoprawnym – próba diagnozy problemu Abstrakt  PDF
Michał Leciak
 
Vol 15 (2014): Tom XV Jurysdykcja państwa niemieckiego w warunkach wielokulturowego społeczeństwa – kilka wybranych przykładów ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa administracyjnego i konstytucyjnego Abstrakt  PDF
Danuta Janicka
 
Vol 15 (2014): Tom XV Ocena sytuacji w Polsce na progu zróżnicowania kulturowego społeczeństwa Abstrakt  PDF
Janusz Bojarski
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism