Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 24 (2019): Tom XXIV Freedom of business activity in the Polish legal system Abstrakt  PDF
Krzysztof Kucharski
 
Vol 27 (2020): Tom XXVII Handfastning of July 29,1282 and its significance for the development of Danish parliamentarism and other political changes in the Kingdom Abstrakt  PDF
Hubert Bąk, Andrzej Gaca
 
Vol 17 (2015): Tom XVII Co może dać nauce prawa cybernetyka, a czego dać nie może? Abstrakt  PDF
Tymoteusz Marzec
 
Vol 18 (2016): Tom XVIII Technology vis-à-vis law. Research in the area of law representation Abstrakt
Łukasz Górski
 
Vol 24 (2019): Tom XXIV Baltic Slavs fighting at sea from the ninth to twelfth century. The phenomenon of over a hundred years of Slavic domination over the Baltic Sea Abstrakt  PDF
Andrzej Gaca
 
Vol 22 (2018): Tom XXII Provisional Constitution of the Republic of Lithuania (1990), as an example of transitional regulation between a socialist and a democratic state Abstrakt  PDF
Przemysław Kierończyk
 
Vol 13 (2013): Tom XIII O specyfice pierwszych konstytucji państw bałtyckich Abstrakt  PDF
Przemysław Kierończyk
 
Vol 14 (2014): Tom XIV Relacje między organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w świetle Konstytucji Królestwa Norwegii z dnia 17 maja 1814 roku Abstrakt  PDF
Hubet Bąk
 
Vol 27 (2020): Tom XXVII Proceduralne aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w II Rzeczypospolitej. Przebieg procesu w świetle akt osobowych i dyscyplinarnych sądów z terenów dawnego zaboru pruskiego Abstrakt  PDF
Tomasz Kucharski, Aleksandra Wasielewicz
 
Vol 23 (2018): Tom XXIII Zamach stanu na Litwie w 1926 r. i jego konstytucyjnoprawne następstwa. Petryfikacja systemu – konstytucja z 1938 r. Abstrakt  PDF
Przemysław Kierończyk
 
Vol 17 (2015): Tom XVII Środki ochrony prawnej w systemie kontroli zamówień publicznych Abstrakt  PDF
Henryk Nowicki
 
Vol 23 (2018): Tom XXIII The Emergence of the Legal Order Abstrakt  PDF
Wojciech Lamentowicz
 
Vol 21 (2017): Tom XXI Il sistema elettorale italiano dalla nascita della repubblica alla l. 52/2015 Abstrakt  PDF
Paolo Zaccone
 
Vol 17 (2015): Tom XVII Wiedeński model kontroli spraw unijnych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony – teoria i praktyka Abstrakt  PDF
Maciej Serowaniec
 
Vol 21 (2017): Tom XXI Medical malpractice – an overview of the main traits of the Portuguese legal system Abstrakt  PDF
Rute Teixeira Pedro
 
Vol 14 (2014): Tom XIV Konstytucja Republiki Weimarskiej z 11 sierpnia 1919 roku jako demokratyczna podstawa prawna totalitarnego państwa Abstrakt  PDF
Natalia Maria Tończyk
 
Vol 14 (2014): Tom XIV Udział prokuratora w postępowaniach dyscyplinarnych przeciw sędziom i prokuratorom apelacji toruńskiej – okres międzywojenny Abstrakt  PDF
Jacek Moniuk
 
Vol 14 (2014): Tom XIV Relacje między organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w świetle Konstytucji Królestwa Norwegii z dnia 17 maja 1814 roku Abstrakt  PDF
Hubert Bąk
 
Vol 18 (2016): Tom XVIII Technology vis-à-vis law. Research in the area of law representation Abstrakt  PDF
Łukasz Górski
 
Vol 11 (2012): Studia monograficzne ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Łaszewskiemu Sąd Krajowy (Landgericht) Wersalskiego Wolnego Miasta Gdańska . Ustrój i kompetencje Abstrakt  PDF
Tadeusz Maciejewski
 
Vol 11 (2012): Studia monograficzne ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Łaszewskiemu Pozycja ustrojowa wojewodów i starostów jako przedstawicieli rządu w latach 1919-1928 Abstrakt  PDF
Michał Gałędek
 
Vol 6 (2010): Tom VI Palestra w Wielkiej Brytanii w rozwoju historycznym Abstrakt  PDF
Izabela Henke
 
Vol 7 (2010): Tom VII Rewizja czy zmiana konstytucji? (Charakter prawny nowelizacji konstytucji z 1989 r.) Abstrakt  PDF
Agnieszka Bień-Kacała
 
Vol 11 (2012): Studia monograficzne ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Łaszewskiemu Pozycja ustrojowa wojewodów i starostów jako przedstawicieli rządu w latach 1919–1928 Abstrakt  PDF
Michał Gałędek
 
1 - 24 z 24 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism