Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2017 r., II CSK 871/16

Mirosław Bączyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.042

Abstrakt


W glosie autor analizuje problematykę odwołania darowizny nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego (żony darczyńcy, art. 898 par. 1 k.c.). Wskazuje na stany „zwykłej” i „rażącej niewdzięczności” obdarowanego wobec darczyńcy. Ten drugi stan to np. zdrada małżeńska, nieujawnienie informacji, że mąż darczyńca nie jest ojcem dziecka. Po zawarciu umowy darowizny obdarowanego i darczyńcę łączy etyczna więź, która uzasadnia zachowania przez obdarowanego wobec darczyńcy obowiązku wdzięczności. Obowiązek taki może być niekiedy w ogóle wyeliminowany lub przynajmniej ograniczony w razie wywołania stanu rażącej niewdzięczności obdarowanego w wyniku nagannego postępowania darczyńcy (np. w przypadku znęcanie się nad obdarowanym). Darowizna nieruchomości może niekiedy pełnić funkcję zadośćuczynienia za krzywdę („darowizna kompensacyjna”).


Słowa kluczowe


umowa darowizny nieruchomości na rzecz małżonka; odwołanie darowizny wykonanej z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego; skutki odwołania darowizny; pojęcie stanu rażącej niewdzięczności i czas jego powstania (zdrada małżeńska)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gawlik Z., Komentarz do art. 899 k.c., Lex/el.

Jezioro J., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek i P. Machnikowski, Warszawa 2013.

Karaszewski G., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa 2014.

Lanckoroński B., w: Kodeks cywilny, Komentarz, t. II, Zobowiązania, red. K. Osajda, Warszawa 2013.

Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Lwów 1938.

Mularski K., w: Kodeks cywilny, t. II, Komentarz, red. M. Gutowski, Warszawa 2016.

Stecki L., Bączyk M., w: System prawa prywatnego, t. 7. Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2018.

Stecki L., Umowa darowizny, Warszawa–Poznań 1974.

Trzaskowski R., w: Komentarz cywilny. Komentarz, t. V. Zobowiązania. Część szczegółowa, red. J. Gudowski, Warszawa 2017.

Warcińskiego M., Odwołanie darowizny wykonanej, Warszawa 2012.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism