Il sistema elettorale italiano dalla nascita della repubblica alla l. 52/2015

Paolo Zaccone

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.041

Abstrakt


Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie procesu przekształcania się włoskiego ustawodastwa wyborczego, od okresu tuż po II wojnie światowej aż po czasy współczesne. Punktem wyjścia szczegółowej analizy tytułowego zagadnienia jest omówienie przepisów Konstytucji Republiki Włoskiej z 1947 r. odnoszących się do problematyki prawa wyborczego. Autor ukazuje także specyfikę ewolucji włoskiej ordynacji wyborczej, począwszy od systemu proporcjonalnego, kończąc na współczesnych systemach większościowych. Autor wiele miejsca poświęca także analizie ostatnich propozycji legislacyjnych dotyczących włoskiego systemu wyborczego.


Słowa kluczowe


Republika Włoska; system wyborczy; Izba Deputowanych; senat; wybory

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Azzariti G., Le modifiche costituzionali in sintesi. Scheda/commento del Prof. Azzariti, www.coordinamentodemocraziacostituzionale.net (access:15.12.2015).

Bin R., Pitruzzella G., Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino 2013.

Dickmann R., A proposito dell’Italicum. Prime osservazioni sul nuovo sistema elettorale di cui alla legge n. 52 del 6 maggio 2015, www.forumcostituzionale.it (access: 03.06.2015).

Fusaro C., Le regole della transizione – La nuova legislazione elettorale italiana, Il Mulino 1995.

Pace A., Le insuperabili criticità della riforma costituzionale Renzi, www.

coordinamentodemocraziacostituzionale.net (access: 21.02.2016).

Pastore F., Partiti e movimenti politici nel momento elettorale sotto la vigenza dell’Italicum, www.dirittifondamentali.it (access: 11.05.2015).

Tosi D. E., “Forme di governo”, in: Diritto costituzionale dei paesi dell’Unione Europea, a cura di E. Palici Di Suni, Cedam, Padova 2007.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism