Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 49, No 2 (2014) Turcja w koncepcjach polskiego Sztabu Generalnego w okresie Konferencji Lozańskiej (1922–1923). Nieznane memorandum Tadeusza Schaetzla Abstrakt  PDF
Joanna Gierowska-Kałłaur, Marek Kornat
 
Vol 54, No 1 (2019) II Rzeczpospolita we współczesnej historiografii ukraińskiej Abstrakt  PDF
Julita Komosa
 
Vol 54, No 1 (2019) „Refleksje” kanclerza koronnego Jana Małachowskiego (1755–1757) Abstrakt  PDF
Tomasz Szwaciński
 
Vol 54, No 1 (2019) U źródeł zjawiska odwoływania się do potencji ościennych w polskich sporach wewnętrznych – casus roku 1730 Abstrakt  PDF
Urszula Kosińska
 
Vol 52, No 2 (2017) Kwestia narodowościowa na peryferiach Europy Środkowo-Wschodniej. Przypadek Polesia między dwiema wojnami Abstrakt  PDF
Pavel Ablamski
 
Vol 51, No 1 (2016) Czy tylko prometeizm? Polityka państwa polskiego wobec wybranych kół emigracji rosyjskiej w latach 1926–1935 Abstrakt  PDF
Łukasz Dryblak
 
Vol 50, No 2 (2015) Listy dotyczące osób pochodzenia kaukaskiego służących w Wojsku Polskim i działaczy ruchu prometejskiego, przechowywane w polskich archiwach w Londynie Abstrakt  PDF
Przemysław Adamczewski
 
Vol 55, No 2 (2020) Ujednolicanie dyskursów w państwie unaradawiającym: ugrupowania rządzące wobec ludności białoruskiej w II Rzeczypospolitej Abstrakt  PDF
Katarzyna Kurza
 
Vol 54, No 3 (2019): Special Issue Senyk’s Archive and its significance for studies on the behind-the-scenes picture of the Organisation of Ukrainian Nationalists. New research perspectives in the light of discovered correspondence Abstrakt
Magdalena Gibiec
 
Vol 53, No 1 (2018) Współpraca kulturalna Polski z Węgrami w dziedzinie kinematografii w latach siedemdziesiątych XX wieku Abstrakt  PDF
Joanna Szczutkowska
 
Vol 52, No 2 (2017): Special Issue The Nationality Issue on the Peripheries of Central and Eastern Europe. The Case of Polesie in the Interwar Period Abstrakt
Pavel Ablamski
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism