Cristina Agosti-Garosci i Clotilde Garosci – zapomniane tłumaczki największych dzieł literatury polskiej na język włoski

Sylwia Skuza

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.012

Abstrakt


Cristina Garosci i jej siostra Clotilde urodziły się w Turynie w drugiej połowie XIX wieku. Obydwie ukończyły filologię romańską, a polskiego nauczyły się same – korzystając z nielicznych książek do nauki tego języka, które w owym czasie dostępne były we Włoszech. Dokonały przekładów największych dzieł polskiej literatury indywidualnie lub (nierzadko) współpracując ze sobą. Przedstawienie sylwetek obydwu tłumaczek jest istotne ze względu na fakt, że są one w Polsce praktycznie nieznane, choć na początku XX wieku to właśnie one przybliżyły włoskiemu odbiorcy utwory między innymi: H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, A. Mickiewicza, B. Prusa, S. Żeromskiego, Z. Krasińskiego.


Słowa kluczowe


Garosci; przekład; język włoski; literatura; XIX wiek; XX wiek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agosti-Garosci, C., 1908, Margherita di Navarra (1492–1594), Torino.

Agosti-Garosci, C., 1917, „La genesi di un grande poema: il signor Taddeo”, [w:] Nuova Antologia.

Agosti-Garosci, C., 1926, „Il fascino politico dell’Italia e Maria Konopnicka”, [w:] La Vita italiana.

Agosti-Garosci, C., 1930, „Edizioni Kochanowskiane nella Biblioteka Narodowa”, [w:] Rivista di Letterature Slave, nr 5.

Agosti-Garosci, C., 1931, „Motivi e riflessi mickiewiczani in «Ceneri» di St. Żeromski”, [w:] Rivista di Letterature Slave, nr 6, s. 5–16.

Agosti-Garosci, C., 1940, „Mickiewicz e la Russia”, [w:] L’Europa Orientale, nr 20, s. 140–145.

Agosti-Garosci, C., 1946, „Enrico Sienkiewicz scrittore per fanciulli”, [w:] Nel centenario di Enrico Sienkiewicz (1846–1946), Roma, s. 173–177.

Amenta, A., 2014, „Le sorelle Garosci traduttrici dal polacco”, [w:] Maestri della polonistica italiana. Atti del convegno dei polonisti italiani, nr 5, s. 27–35.

Bazzarelli, E. (red.), 1967, Dizionario di centouno capolavori delle letterature slave, Milano.

Bersano Begey, M., 1966, „Cristina Garosci (1881–1966)”, [w:] Ricerche slavistiche, nr 14, s. 308–310.

Borgna, P., 2015, Il coraggio dei giorni grigi: Vita di Giorgio Agosti, Roma–Bari.

Garosci, C., 1926, „Liriche varie di Jan Kasprowicz”, [w:] Rivista di Letterature Slave, nr 44, s. 206–208.

Jaworska, K., 1999, „La Mandria di Chivasso. Da prigionieri a uomini liberi: la formazione dell’Armata Polacca in Italia”, [w:] La Mandria di Chivasso. Storia di un tenimento Sabaudo, a cura dell’Associazione La Mandria Monumentale, G. Mazzitelli (red.), Chivasso, s.77–105.

Jaworska, K., 2007, „Żołnierz polski we Włoszech – polskie czasopismo w Piemoncie w 1919 roku”, [w:] Postscriptum, nr 1 (53), s. 161–171.

Krzyżanowski, J., Hernas, Cz., 1986, Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny, t. 1: A–M, Warszawa.

Marinelli, M., 2004, „Quo vadis? Traducibilità e tradimento”, [w:] Semizdat, nr 3, s. 133–134.

Maver, G., 1929, „Narratori polacchi”, [w:] I libri del giorno (1924-1929), nr 5 (XII), s. 305–307.

Mickiewicz, A., 1955, tłum. C. Garosci, Pan Tadeusz, Torino.

Pollak, R., 1966a, „Cristina Agosti (26 kwietnia 1881 – 2 maja 1966) [nekrologi], [w:] Pamiętnik Literacki, nr 4, s. 669–702.

Pollak, R., 1966b, „Na marginesie włoskiego przekładu Popiołów”, [w:] Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu, J. Maciejewski (red.), Wrocław, s. 278–292.

Skuza, S., 2010, „Taddeo Soplitza o L’ultimo processo in Lituania i Pan Taddeo Sopliza di Adamo Mickiewicz – kultura szlachecka we włoskich przekładach dzieła Adama Mickiewicza Pan Tadeusz”, [w:] Tłumacz wobec problemów kulturowych, M. Piotrowska (red.), Kraków, s. 17–28,

Sokołowski, M., 2013, „Cristina Agosti Garosci (1881–1996)”, [w:] Rassegna Italiana di Argomenti Polacchi, nr 4, s. 14–17.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism