W jakim zakresie tłumacz tekstów literackich z języka polskiego na kaszubszczyznę jest pośrednikiem między kulturami?

Hanna Makurat

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2017.014

Abstrakt


Kultura kaszubska nie jest zupełnie odrębna od polskiej. Mimo przenikania się tych dwóch kultur można uznać, że tłumacz tekstów literackich z języka polskiego na kaszubski jest w pewnym zakresie pośrednikiem między kulturami. Nie będzie dla niego trudnością nazwanie realiów polskich, które znane są Kaszubom i językowi kaszubskiemu. Elementami kulturowymi, które mogą sprawić kaszubskiemu tłumaczowi problem, są właściwe kulturze polskiej związki frazeologiczne, a także realia kultur egzotycznych opisane w tekstach literackich polskojęzycznych.


Słowa kluczowe


kultura; język kaszubski; język polski; przekład literacki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąba, S., Liberek, J., 2003, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa.

Bednarczuk, A., 2002, Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Katowice.

Bielawski, J. (red.), 1971, Mały słownik kultury świata arabskiego, Warszawa.

Brzechwa, J., 2014, Brzechwa dzecoma, skaszebił T. Fopka, Gduńsk.

Danecki, J., 1997–1998, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa.

Dąmbska-Prokop, U. (red.), 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

Dubisz, S., Sobol, E. (red.), 2005, Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa.

Gołąbek, E., 2012–2013, Słownik polsko-kaszubski, Gdańsk.

Gorski, K., Hrabec, S. (red.), 1962–1983, Słownik języka Adama Mickiewicza, Wrocław.

Kochanowski, J., 2011, Treny. Jiscenczi, dolm. J. Mamelsczi, Gdynia.

Krysztofiak, M., 2011, Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego, Poznań.

Kucała, M. (red.), 1994–2012, Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, Kraków.

Mickiewicz, A., 1998, Krimscze sonete, Wejherowo.

Mickiewicz, A., 2010, Pon Tadeusz to je Ostatny najachunk na Letwie: szlachecko historio z roku 1811 i 1812 w dwanosce knegach wiersza, skaszebił S. Janke, Wejrowo, Gduńsk.

Mokiyenko,V. M., 2014, „Perevodimoye i neperevodimoye vo frazeologii”, [w:] Frazeologia a przekład, W. Chlebda (red.), Opole, s. 11–24.

Nalborczyk, A. S., 2005, Nie bój się islamu. Leksykon dla dziennikarzy, Warszawa.

Sobol, E. (red.), 1995, Słownik wyrazów obcych, Warszawa.

Sychta, B., 1965–1976, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław.

Tuwim, J., 2013, Nosnożniesze wierzte dlo dzecy, skaszebił T. Fopka, Gduńsk.

Urbanek, D., 2002, „Elementy trzeciej kultury w procesie przekładu”, [w:] Przekład. Język. Kultura, R. Lewicki (red.), Lublin.

Wołek-San Sebastian, K., 2011, „Trzecia kultura” a problemy przekładu nowszej literatury chorwackiej, Kraków.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism