Pieriewodka – dydaktyka po godzinach

Monika Krajewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2016.012

Abstrakt


W niniejszym tekście przez zarysowanie nurtów działalności sekcji translatorycznej zwrócono uwagę na dydaktykę przekładu w wymiarze pozazajęciowym. Zrealizowane i realizowane projekty wychodzące poza mury uczelni dają studentom możliwość pracy nad tłumaczeniem nie tylko w parze uczeń–nauczyciel. Obecność zewnętrznego odbiorcy zmienia perspektywę, motywuje i przynosi satysfakcję.


Słowa kluczowe


tłumaczenie; dydaktyka przekładu; sekcja translatoryczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamowicz-Grzyb, G., 2013, Tłumaczenia filmowe w praktyce, Warszawa.

Arbienin, K., 2013, „Niepalący”, [w:] Inter-. Literatura – Krytyka – Kultura, nr 2 (2), tłum. R. Siwicki, on-line: https://pismointer.files.wordpress.com/2015/04/inter-2013-nr-22.pdf, s. 110–113 (dostęp: 24 września 2015).

Balcerzan, E., 1998, „Poetyka przekładu artystycznego”, [w:] Literatura z literatury (strategie tłumaczy), idem (red.), Katowice, on-line: http://amu.edu.pl/__data/assets/file/0018/35532/POETYKA-PRZEKADU-ARTYSTYCZNEGO.pdf (dostęp: 24 września 2015).

Bednarczyk, A., 1993, „O trëkh vidakh perevoda avtorskoy pesni”, [w:] Literatura i język rosyjski w Świecie. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji MAPRJAŁ Szczecin 18–22 września 1992, E. Kucharska (red.), Szczecin, s. 137–143.

Bednarczyk, A., 1995, Wysocki po polsku. Problematyka przekładu poezji śpiewanej, Łódź.

Bednarczyk, A., 2008, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Warszawa.

Bednarczyk, A., 2010, „Słowo – muzyka – obraz a stereotyp w przekładzie”, [w:] Przekład – Język – Kultura, t. 2, R. Lewicki (red.), Lublin, s. 13–24.

Belczyk, A., 2007, Tłumaczenie filmów, Wilkowice.

Bryll, A., 2004, „Cohen mówiony i śpiewany, czyli o przekładzie poetyckim i melicznym tekstów piosenek”, [w:] Przekład a pop-kultura. Studia o przekładzie, P. Fast (red.), Katowice, s. 159–173.

Bryll, A., 2006, „Zyski i straty w filologicznych i melicznych przekładach piosenek Stinga”, [w:] Dialog czy nieporozumienie? Z zagadnień krytyki przekładu, P. Fast, P. Janikowski (red.), Katowice, s. 85–117.

Dworkin, E., 2013, „Aorta”, [w:] Inter-. Literatura – Krytyka – Kultura, nr 2(2), tłum. M. Gaszak, A. Grzelak, M. Kiedrowska, Z. Reif, K. Sitarz, on-line: https://pismointer.files.wordpress.com/2015/04/inter-2013-nr-22.pdf, s. 114–116 (dostęp: 24 września 2015).

Krajewska, M., (w druku; A) „W trosce o każdą sylabę, czyli o tłumaczeniu melicznym”, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. 5, A. Pstyga (red.), Gdańsk.

Krajewska, M., (w druku; B) „«Niańki» pod lupą. Filmowy projekt przekładowy”, [w:] Tekst jako kultura. Kultura jako tekst, t. 2, Z. Nowożenowa, T. Siniawska-Sujkowska (red.), Gdańsk.

Krajewska, M., 2011, „Bliżej Sankt Petersburga. Konkurs przekładowy – próba translatorskiej wrażliwości”, [w:] Zbliżenie. Literatura, kultura, język, translatoryka, I. Fijałkowska-Janiak (red.), Gdańsk, s. 305–310.

Krajewska, M., 2012, „Sidorow na wiosnę, jesień na podsumowanie (refleksja translatoryczna)”, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. 4, A. Pstyga (red.), Gdańsk, s. 335–345.

Krajewska, M., 2014, „«Pocałunek przez ścianę»: rosyjski film w polskiej szacie słownej”, [w:] Między oryginałem a przekładem, t. 23, Kraków, s. 107–124.

Krajewska, M., 2015, „O przerzucaniu mostów i o przesadzeniu z taboretu na zydelek – dwa oblicza konkursu przekładowego”, [w:] Przekład – Język – Kultura, t. 4, R. Lewicki (red.), Lublin, s. 221–228.

Krajewska, M., 2016, „«PEREVODKA», ili perevodcheskiy kruzhok na Otdelenii russkoy filologii Universiteta im. Nikolaya Kopernika (Torun')”, [w:] Khudozhestvennyy perevod i yego rol' v literaturnom protsesse Tsentral'noy i Yugo-Vostochnoy Yevropy, I. Ye. Adel'geym, Ye. V. Baydalova, N. N. Starikova i in. (red.), Moskwa, s. 261–267.

Kubicka, E., Zieliński, L., „O konieczności doskonalenia języka polskiego w procesie kształcenia rodzimych tłumaczy. Analiza przekładu książki «Österreich für Deutsche. Einblicke in ein fremdes Land» Norberta Mappesa-Niedieka pod kątem najczęściej popełnianych błędów”, [w:] Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 8, s. 169–194.

Pomykoł-Sadlik, A., 1995, „Czy zdrada wobec poety jest zdradą wobec poezji?”, [w:] Między oryginałem a przekładem, t. 1, J. Konieczna-Twardzikowa, U. Kropiwiec (red.), Kraków, s. 95–99.

Rędzioch-Korkuz, A., 2013, „Nadpisy operowe w Polsce – między teorią a praktyką”, [w:] Między oryginałem a przekładem, t. 19 (4), M. Piotrowska, A. Szczęsny (red.), s. 45–55.

Sierosławska, E., 2005, „Tłumacz w operze”, [w:] Między oryginałem a przekładem, t. 10, U. Kropiwiec, M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa (red.), Kraków, s. 13–23.

Tabakowska, E., 2009, Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków.

Usenko, K., 2012, Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu, Wołowiec.

Wojtasiewicz, O., 1992, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa.

Zagórski, J., 1975, „Tłumaczenie tekstów do muzyki”, [w:] Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga, S. Pollak (red.), Wrocław, s. 353–366.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism