Nowa jakość słowa. Lemowe neologizmy w rosyjskiej szacie

Monika Krajewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2012.006

Abstrakt


Niniejszy artykuł poświęcony jest wybranym neologizmom S. Lema, które w procesie transpozycji na język rosyjski zyskały nowe znaczenie. Zaprezentowane przykłady ilustrują różne przyczyny takiego stanu rzeczy – od poziomu błędu do poziomu świadomej kreacji tłumacza. W obrębie tych zagadnień interesujące wydaje się spojrzenie na bogactwo znaczeniowe oryginalnych leksemów w konfrontacji z jednostronnymi wyborami tłumacza, a także badanie możliwych ekwiwalentów w przypadku serii translatorskiej.


Słowa kluczowe


neologizm; ekwiwalencja; neosemantyzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barańczak, S., 2004, Ocalone w tłumaczeniu, Wydawnictwo a5, Kraków.

Bereś, S., 1987, Rozmowy ze Stanisławem Lemem, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bol'shoy entsiklopedicheskiy slovar', 2000, Norint, Sankt-Peterbugr.

Bol'shoy tolkovyy slovar' russkogo yazyka, 2000, red. S. A. Kuznetsov, Norint, Sankt-Peterburg.

Chomik, M., Krajewska, M., 2011, Od nominacji do kreacji. Rzecz o przekładzie neologizmów science fiction, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Grosbart, Z., 1973, „Specyfika przekładu w ramach języków słowiańskich (Propozycje metodologiczne)”, [w:] Poetyka i stylistyka słowiańska, red. S. Skwarczyńska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Grosbart, Z., 1984a, „Heterofemia międzyjęzykowa, czyli skutki nadmiernego zaufania do intuicji translatorskiej”, [w:] Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu literackiego, red. E. Balcerzan, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 29–44.

Grosbart, Z., 1984b, Teoretyczne problemy przekładu literackiego w ramach języków bliskopokrewnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Hejwowski, K., 2006, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, PWN, Warszawa.

Krajewska, M., 2010, „«Cieplica to wystygła zimnica». Wizerunek tłumacza na tle korespondencji z pisarzem”, [w:] Lem i tłumacze, red. E. Skibińska i J. Rzeszotnik, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 117–135.

Krysin L. P., 2001 „Tolkovyy slovar' inostrannykh slov”, [w:] Bol'shaya Entsiklopediyakirilla i Mefodiya (2 CD).

Lem, S., 1971, „Neologizmy w literaturze fantastyczno-naukowej. Rozmowa ze Stanisławem Lemem”, Językoznawca, nr 23–24, s. 145–150.

Mała encyklopedia przekładoznawcza, 2000, red. U. Dąbska-Prokop, Edukator, Częstochowa.

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T., 1998, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka, 1957, Akademiya Nauk SSSR, Moskva–Leningrad, t. 6.

Słownik języka polskiego, www.sjp.pwn.pl.

Sovremennaya universal'naya rossiyskaya entsiklopediya – Bol'shaya entsiklopediya Kirilla i Mefodiya, 2001 (2 CD).

Tolkovyy slovar' russkogo yazyka, 1938, pod red. D. N. Ushakova, GIINS, Moskva, t. 2.

Tryuk, M., 2007, Przekład ustny konferencyjny, PWN, Warszawa.

Wielki słownik polsko-rosyjski, t. 1–2, 1998, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Wielki słownik rosyjsko-polski, t. 1–2, 1999, Wiedza Powszechna, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism