Vol 71, No 2 (2014)

Spis treści

Artykuły

Ewa Borowska
PDF
7-28
Andrzej L. Zachariasz
PDF
29-42
Piotr Domeracki
PDF
43-64
Marcin Jaranowski
PDF
65-80
Sławomir Piechaczek
PDF
81-105

Sesja rickertowska - autoreferaty

Magdalena Mruszczyk
PDF
109-122
Zbyszek Dymarski
PDF
123-142
Michał Kapias
PDF
143-160
Karolina Nowak
PDF
161-172
Anna Musioł
PDF
173-186

Sprawozdania i komunikaty

Społeczeństwo postkryzysowe. Nowe idee i wyzwania. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Narracje postkryzysowe. Nowe utopie”, Olsztyn, 22–23.05.2014
Agata Piórkowska
PDF
189-192
Komunikat Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej
Bartłomiej Sipiński
PDF
193-194

Recenzje

Mesjanizm w kwartalniku „Kronos” 2014, nr 2 (29), ss. 317
Jan Grzeszczak
PDF
197-212
George Berkeley, Siris. Łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z Dodatkami, przeł. A. Grzeliński, M. Szymańska-Lewoszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, ss. 288
Bartosz Żukowski
PDF
213-218
Nicolas Bourriaud, Estetyka relacyjna, przeł. Łukasz Białkowski, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Kraków 2012, s. 150
Malina Barcikowska
PDF
219-223

Polemika

Odpowiedź na uwagi Marka Łagosza albo na czym polega nierzetelność naukowa
Jerzy Gołosz
PDF
227-234

Adresy mailowe

Adresy mailowe autorów „Ruchu Filozoficznego” 2014, nr 2
 
PDF
235


Partnerzy platformy czasopism