Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 77 (2016): Special Issue Miasta prywatne na Rusi Koronnej do końca XV wieku Abstrakt  PDF
Andrzej Janeczek
 
Vol 77 (2016): Special Issue Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII i XVIII wieku Abstrakt  PDF
Piotr Miodunka
 
Vol 80 (2019) Próby ożywienia aktywności społeczno-politycznej mieszkańców miast w dobie autonomii galicyjskiej (na przykładzie „Mieszczanina”) Abstrakt  PDF
Sabina Rejman
 
Vol 77 (2016): Special Issue Układy przestrzenne miast prywatnych w Małopolsce. Wybrane przykłady Abstrakt  PDF
Bogusław Krasnowolski
 
Vol 77 (2016): Special Issue Miasta prywatne Kijowszczyzny w XVI i pierwszej połowie XVII w.: specyfika rozwoju i funkcjonowania Abstrakt  PDF
Natalia Biłous
 
Vol 77 (2016): Special Issue Miasta prywatne Wołynia w XVI i pierwszej połowie XVII w. Liczba i specyficzne cechy funkcjonowania Abstrakt  PDF
Andrij Zajac
 
Vol 78 (2017) Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku Abstrakt  PDF
Piotr Miodunka
 
Vol 77 (2016): Special Issue Małopolskie miasta prywatne w XIII–XVI wieku Abstrakt  PDF
Feliks Kiryk
 
Vol 77 (2016): Special Issue Sądownictwo w miastach prywatnych w Polsce XVI–XVIII wieku. Problem odrębności postępowania w sprawach kryminalnych Abstrakt  PDF
Marian Mikołajczyk
 
Vol 77 (2016): Special Issue Miasta prywatne w sieci miejskiej Wielkopolski XV–XVI wieku Abstrakt  PDF
Marek Słoń
 
Vol 77 (2016): Special Issue Reformacja w miastach prywatnych w Koronie w XVI wieku Abstrakt  PDF
Jacek Wijaczka
 
Vol 77 (2016): Special Issue Wpływ rodu Schaffgotschów na kształt przestrzenny i architektoniczny miast Gryfowa Śląskiego i Mirska w średniowieczu i nowożytności Abstrakt  PDF
Radosław Gliński
 
Vol 77 (2016): Special Issue Żydzi w miastach prywatnych. Wybrane aspekty Abstrakt  PDF
Adam Kaźmierczyk
 
Vol 77 (2016): Special Issue Miasta prywatne na Śląsku – zarys problemu Abstrakt  PDF
Mateusz Goliński
 
Vol 77 (2016): Special Issue Struktury demograficzne i etniczne miast prywatnych w Koronie w XVI–XVIII wieku. Uwagi wstępne Abstrakt  PDF
Cezary Kuklo
 
Vol 77 (2016): Special Issue Miasta prywatne w Polsce od XIV wieku do 1772 roku – chronologia lokacji, właściciele, pełnione funkcje Abstrakt  PDF
Ryszard Szczygieł
 
Vol 77 (2016): Special Issue Małe miasta prywatne na Dolnym Śląsku – układy przestrzenne Abstrakt  PDF
Rafał Eysymontt
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism