Praktyka integralna liderów oświaty. Aplikacja koncepcji Kena Wilbera

Piotr Błajet, Beata Przyborowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2015.007

Abstrakt


Koncepcją integralną, jako pewnym rodzajem „mapy” rzeczywistości, posługujemy się na co dzień do analizy problemów w edukacji zarówno w teorii, jak i w praktyce edukacyjnej. W „duchu integralnym” zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy doskonalące studia podyplomowe na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK dla dyrektorów szkół, których celem głównym była przemiana ich perspektywy oglądu rzeczywistości i dostarczenia narzędzia do radzenia sobie z nią w życiu osobistym i zawodowym. Model integralny stara się wiązać osiągnięcia różnych dziedzin wiedzy ludzkiej: psychologii, psychologii ewolucyjnej, fizyki kwantowej, biologii ewolucyjnej, logiki, matematyki, antropologii i wielu innych. Kluczowymi założeniami tego metateoretycznego ujęcia są następujące elementy (stąd od pierwszych liter angielskojęzycznych określeń powstał akronim AQAL): Wszystkie Kwadranty (All Quadrants), Wszystkie Poziomy (All Levels). Model czterech kwadrantów – ang. All Quadrants – jest w założeniach mapą terytorium ludzkiej aktywności. Mapa ta obejmuje nieredukowalne aspekty istnienia: intencjonalny – subiektywny, behawioralny – obiektywny, społeczny – interobiektywny i kulturowy – intersubiektywny. Koncepcja AQAL obejmuje również różne poziomy świadomości – ang. All Levels: „Istoty ludzkie już w momencie narodzin rozpoczynają ewolucję poprzez wielką spiralę świadomości – od etapu archaicznego przez magiczny do mitycznego, dalej do racjonalnego, być może do poziomu integralnego, a nawet do domen transpersonalnych” (C. Graves). Aby osiągnąć poziom integralny, konieczna jest świadomość cielesno-umysłowa, uruchomienie przytomności i uważności w sobie, dbanie o każdą sferę naszej egzystencji, stworzenie wyższej jakości życia. Zwrócenie uwagi na te kwestie było celem naszego projektu. W toku rozmów i egzaminu wieńczącego projekt udało nam się pokazać słuchaczom różne perspektywy oglądu rzeczywistości, spojrzeć z perspektywy integralnej na swoje życie osobiste i zawodowe.

Słowa kluczowe


edukacja integralna; lider edukacji; rozwój profesjonalnym rozwój osobisty

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Błajet P., Przyborowska, B., What can mean “integral” in education?, „Kultura i Edukacja” 2012, 6, p. 66–80.

Błajet P., Przyborowska, B., Kształtowanie kompetencji demokratycznych: perspektywa rozwojowa, „Studia Edukacyjne” 2014, 30.

Solarczyk-Szwec H., Od kapitału adaptacyjnego do rozwojowego Polaków: niektóre uwarunkowania zmiany, „Rocznik Andragogiczny” 2013.

Wilber K. (2008), Integral Life Practice: A 21st-Century Blueprint for Physical Health, Emotional Balance, Mental Clarity, and Spiritual Awakening, Integral Books Shambhala Publication.

Wilber K. (2006), Psychologia integralna, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.

Wilber, K. (2007), A Brief History of Everything, Shambhala Publications, Boston.

Beck, D. E. (2016, luty), D. E. Beck, Stages of Social Development The Cultural Dynamics that Spark Violence, Spread Prosperity, and Shape Globalization, available at: http://www.spiraldynamics.net/DrDonBeck/essays/stages_of_social_development.htm (access: 02.2016). Pobrano z lokalizacji Stages of Social Development: D. E. Beck, Stages of Social Development The Cultural Dynamics that Spark Violence, Spread Prosperity, and Shape Globalization, http://www.spiraldynamics.net/DrDonBeck/essays/stages_of_social_development.htm

Teysseire, A. (2016, luty), Integral Coaching, available at: http://www.ileader.pl/pl/ artykuly/integralny-rozwoj
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism