Zmiana i uczenie się w perspektywie edukacji dorosłych. Przykład projektu Lives in changing „Butterfly”

Elżbieta Dubas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.033

Abstrakt


Zagadnienia poruszane w poniższym tekście odnoszą się do zasadniczej diady w teorii i praktyce edukacji dorosłych, jaką stanowi uczenie się i zmiana. Poniżej analizowana jest kategoria pojęciowa „zmiana”, w szczególności zaś rozumienie zmiany społecznej, zmiany rozwojowej i zmiany osobowej. Tekst ujawnia kategorię zmiany w refleksji andragogicznej, najczęściej odnoszonej do funkcjonowania systemu edukacji dorosłych. Na przykładzie projektu edukacyjnego Lives in changing „Butterfly” zostanie ukazana zmiana spowodowana edukacją/uczeniem się w wyniku zastosowania edukacyjnej metody warsztatów przyszłości. Rezultaty projektu mają odniesienie do teorii i praktyki procesu uczenia się dorosłych.

Słowa kluczowe


zmiana; uczenie się; edukacja dorosłych; projekt Lives in changing „Butterfly”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aduszkiewicz A. (red.) (2004), Słownik filozofii, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa.

Bokszański Z. (2007), Indywidualizm a zmiana społeczna, PWN, Warszawa.

Brzezińska A. (2010), Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.

Brzezińska A. I. (red.) (2005), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP, Gdańsk.

„Chowanna” (2005), nr 2 (25).

Czerniawska O. (1996), Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi dorosłych, [w:] T. Wujek (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, s. 36–46.

Dubas E. (1997), „Warsztaty przyszłości” w naukach o wychowaniu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Dubas E. (2001), Zmieniająca się dorosłość. Od dorosłości konwencjonalnej ku dorosłości subiektywnej, [w:] E. Przybylska (red.), Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 77–87.

Dunaj B. (red.) (2002), Popularny słownik języka polskiego, Wydawnictwo WILGA, Warszawa.

Frąckowiak A. (2012), Zmiana jako kategoria edukacji dorosłych, „Rocznik Andragogiczny”, s. 141–151.

Gajewski R. R. (2005), O stylach uczenia się i I-edukacji, „ E-mentor”, 4 (11), s. 28–35.

Giddens A. (2007), Socjologia, PWN, Warszawa.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, PWN, Warszawa.

Knowles M. S., Holton III E. F., Swanson R. A. (2009), Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.

Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H. (2009), Dorośli uczą się inaczej, Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Toruń.

McCrae R. R., Costa P. T. Jr (2005), Osobowość dorosłego człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Oleś P. K. (2011), Psychologia człowieka dorosłego, PWN, Warszawa.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (1996), Psychologia rozwoju człowieka, t. 1, PWN, Warszawa.

Przyszczypkowski K., Solarczyk-Ambrozik E. (1995), Zmiana społeczna a kompetencje edukacyjne dorosłych, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin.

Skibińska E., Solarczyk-Szwec H., Stopińska-Pająk A. (red.) (2014), Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian. Materiały z II Zjazdu Andragogicznego Toruń 15–16.05.2013, Biblioteka Edukacji Dorosłych, t. 45, Warszawa–Bydgoszcz.

Solarczyk-Szwec H. (2013), Od kapitału adaptacyjnego do rozwojowego Polaków. Niektóre uwarunkowania zmiany, „Rocznik Andragogiczny”, s. 41–63.

Strelau J. (2000), Słownik psychologii, Warszawa.

Szczepański J. (1987), Indywidualność i uspołecznienie w wychowaniu, „Oświata Dorosłych”, nr 6, s. 325–329.

Sztompka P. (2005), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Warszawa.

Tabor U. (2011), Zagadnienie „zmiany” a możliwości wykorzystania coachingu w edukacji dorosłych, „Rocznik Andragogiczny”, s. 82–93.

Trzuskowski A. (red.) (1993), Edukacja dorosłych w sytuacji przemian na tle porównawczym, Międzynarodowa Konferencja Łódź 17–19 września 1993, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Ziółkowska B. (2005), Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał młodych dorosłych?, [w:] A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP, Gdańsk, s. 423–468.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism