Działalność Iberoamerykańskiego Stowarzyszenia ds. Szkolnictwa Wyższego na Odległość (AIESAD) – zarys problematyki

Piotr Konieczny

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.032

Abstrakt


Niniejszy artykuł prezentuje wybrane aspekty działalności Iberoamerykańskiego Stowarzyszenia ds. Szkolnictwa Wyższego na Odległość (AIESAD). Od ponad trzydziestu lat organizacja ta energicznie działa na rzecz rozwoju edukacji otwartej i kształcenia na odległość w regionie iberoamerykańskim. Wśród inicjatyw podejmowanych przez AIESAD na szczególną uwagę zasługują cyklicznie organizowane konferencje, działalność wydawnicza oraz realizacja wielostronnych projektów naukowych. W chwili obecnej stowarzyszenie to jest największą iberoamerykańską organizacją, której aktywność ukierunkowana jest na rozwój wspomnianego wcześniej modelu kształcenia.

Słowa kluczowe


AIESAD; kształcenie na odległość; szkolnictwo wyższe; Iberoameryka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


García Aretio L. (1992), Asociaciones y redes de Educación a Distancia, “Revista Iberoamericana de Educación Superior a Distancia”, nr 1, s. 19–31.

Konieczny P. (2012), Narodowy Uniwersytet Kształcenia na Odległość (UNED) w Hiszpanii – 40 lat w służbie edukacji ustawicznej, „Rocznik Andragogiczny”,

s. 292–307.

Miranda Justiniani A., Yee Seuret M. (2010), Educación a distancia en Iberoamérica: XXX aniversario de la AIESAD, “RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia”, nr 2, s. 13–36.

García Aretio L., Ruiz Corbella M. (2011), Del Boletín Informativo de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia a la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED): la aportación de AIESAD a la investigación sobre educación a distancia en América Latina, [w:] García Aretio L., Ruiz Corbella M. (red.), XXX Aniversario de la AIESAD. Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD), pionera en la divulgación científica sobre educación a distancia en Latinoamérica, AIESAD-UNED, Madryt, s. 11–34, dostępny na http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:UNESCO-libros-aniversarioAIESAD&dsID=Documento.pdf (dostęp: 05.01.2015).

Gimeno Ullastres J.A. (2011), Prólogo, [w:] L. García Aretio, M. Ruiz Corbella (red.), XXX Aniversario de la AIESAD. Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD), pionera en la divulgación científica sobre educación a distancia en Latinoamérica, AIESAD-UNED, Madryt, s. 6–10, dostępny na http://62.204.192.148/libroaiesad/pdf/ inicio/aiesad_prologo.pdf (dostęp: 05.01.2015).
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism