Vol 36, No 2 (2015)

Table of Contents

Editorial
Jarosław Horowski
5-8

Articles

Urszula Ostrowska
11-26
Piotr Petrykowski
27-42
Marek Jeziorański
43-64
Anna Gaweł
65-78
Mariola Teresa Kozubek
79-108
Renata M. Sigva
109-124
Maria Marta Urlińska, Magdalena Urlińska
125-142
Sławomir Chrost
143-160
Dagna Dejna, Filip Nalaskowski, Mirosław Zientarski
161-179

Family pedagogy

Danuta Opozda
183-194
Barbara Kiereś
195-208
Aldona Molesztak
209-236
Katarzyna Stankiewicz
237-250
Karolina Kramkowska
251-272

Reviews

Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz, Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. 276
Jarosław Horowski
275-279
Stanisław Chrobak (red.), Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, cz. II, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2015, s. 292
Lidia Marszałek
279-284
Małgorzata Czekaj, Doktryna wobec codzienności. Studium fenomenograficzne o wychowaniu religijnym w rodzinie, Kraków: NOMOS, 2015, s. 220
Joanna Cukras-Stelągowska
285-290
Janusz Mariański, Marek Marczewski (red.), Pedagogika rodziny. Podejście interdyscyplinarne, Gdańsk: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 2015, s. 379
Magdalena Woźniak
290-292
Jarosław Przeperski, Konferencja Grupy Rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2015, s. 252
Marek Marczewski
292-296


Partnerzy platformy czasopism