Vol 31, No 1 (2013)

Spis treści

Od Redakcji/Editorial

Od redakcji
Jarosław Michalski
PDF
5-8

Artykuły / Articles

Teresa Hejnicka-Bezwińska
PDF
11-24
Marian Nowak
PDF
25-44
Janina Kostkiewicz
PDF
45-70
Jerzy Bagrowicz
PDF
71-92
Zbigniew Marek
PDF
93-106
Franciszek Adamski
PDF
107-120
Katarzyna Olbrycht
PDF
121-136
Witold Starnawski
PDF
137-154
Agnieszka Salamucha, Piotr Magier
PDF
155-170
Aleksander Nalaskowski
PDF
171-178
Danuta Wajsprych
PDF
179-198
Jarosław Michalski
PDF
199-210
Jarosław Horowski
PDF
211-228

Sprawozdania/Reports

Resocjalizacja w środowisku otwartym mit czy rzeczywistość? Toruń, 22 listopada 2012 roku
Marek Studenski
PDF
231-236
Aksjologiczne orientacje w pedagogice Kazimierz Dolny, 27-29 maja 2013 roku
Marek Jeziorański
PDF
237-244

Recenzje / Reviews

Janina Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce (1918–1939), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 733
Jerzy Bagrowicz
PDF
247-255
Sławomir H. Zaręba, Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym. Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Pobitno, Warszawa-Rzeszów 2012, ss. 535
Andrzej Potocki
PDF
256-261
Lidia Marszałek, Duchowość dziecka: znaczenie, perspektywy, konteksty w pedagogice przedszkolnej, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, ss. 590
Zbigniew Marek
PDF
261-263
Grzegorz Grzybek, Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 120
Wiesław Wójcik
PDF
263-267
Centrum Studiów nad Szkołą Katolicką (red.), L’impegno delle Chiese Locali. Scuola Cattolica in Italia. Tredicesimo Rapporto, 2011 (Zadanie Kościołów lokalnych. Szkoła Katolicka we Włoszech. Trzynasty Raport, 2011), La scuola, Brescia 2011, ss. 352
Stanisław Wierzbicki
PDF
267-272
Mariusz Sztaba, Wychowanie społeczne w świetle nauczania Karola Wojtyły–Jana Pawła II, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2012, ss. 618
Jarosław Horowski
PDF
272-276


Partnerzy platformy czasopism