Un nuovo maestro, una scuola nuova

Italo Fiorin

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2019.009

Abstrakt


Nowy nauczyciel, nowa szkoła

W jaki sposób myśl edukacyjna Chiary Lubich może inspirować dydaktykę, profil nauczyciela, model organizacyjny szkoły? W wizji Lubich podstawowe znaczenie nadaje się osobie ludzkiej, która jest sercem relacji. Modelem nauczyciela według Lubich jest Jezus Mistrz. Relacja nauczyciel–uczeń stawia w swoim centrum Jezusa (Jezusa pośrodku). Modelem organizacyjnym szkoły jest wspólnota, miejsce troski o człowieka, miejsce dialogu i braterstwa. Wspólnota inspiruje się wartościami rodziny, lecz nie jest miejscem zamkniętym. Jest miejscem edukacji, które wzbudza odpowiedzialność wobec innych i społeczeństwa. Nauczać to nie znaczy debatować, lecz zanurzyć się w rzeczywistości, działać, by budować lepszy świat.


Słowa kluczowe


nauczanie; osoba; relacja wychowawcza; dialog; braterstwo; wspólnota

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Bauman, Zygmunt. Capitalismo parassitario. Bari: Laterza, 2009.

Bauman, Zygmunt. Homo consumens. Trento: Erickson, 2007.

Bettelheim, Bruno. The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fair, Tales. New York: Knopf, 1976.

Callebaut, Bernhard. La nascita dei focolari. Storia e sociologia di un carisma. Roma: Città Nuova, 2017.

COM. Insegnare ad apprendere. Verso la società conoscitiva. Bruxelles: CECA-CE-CEEA, 1995.

De Beni, Michele. ˮUna maestra speciale nel ricordo dei suoi primi alunni”. In: Essere educatori. Coraggio di una presenza, ed. Michele De Beni, 28–31. Roma: Città Nuova, 2013.

Delors, Jacques. Learning: the treasure within. Paris: UNESCO, 1996.

Fiorin, Italo. La sfida dell’insegnamento. Milano: Mondadori, 2017.

Lubich, Chiara. Gesù Maestro. Discorso tenuto a Loppiano il 17 febbraio 1971. Rocca di Papa: Archivio Centro Chiara Lubich, Movimento dei Focolari.

Lubich, Chiara. ˮIl carisma dell’unità e la pedagogia. Estratto della lezione svolta, il 10 novembre 2000, presso la Catholic University of America di Washington, in occasione del conferimento del dottorato honoris causa in pedagogiaˮ. In: Chiara Lubich, La Dottrina spirituale, 265–272. Milano: Mondadori, 2001.

Lubich, Chiara. Le vie dell’unità. Messaggio al GEN-Fest, Roma, 29 marzo 1985. Rocca di Papa: Archivio Centro Chiara Lubich, Movimento dei Focolari.

Maritain, Jacques. L’educazione al bivio. Brescia: La Scuola, 1987.

Maslow, Abraham. Motivation and Personality. New York: Harper Collins, 1970.

Morin, Edgar. La testa ben fatta. Milano: Raffaello Cortina, 2000.

Oltre l’aula. La proposta pedagogica del Service Learning, ed. Italo Fiorin. Milano: Mondadori, 2017.

Francesco. Evangelii Gaudium. Libreria Città del Vaticano, 2013.

Rossa, Carina. ˮApprendere è servire”. In: Essere educatori. Coraggio di una presenza, ed. Michele De Beni, 128–134. Roma: Città Nuova, 2013.

Sergiovanni, Thomas J. Costruire comunità nella scuola. Roma: LAS, 2000.

Sorgi, Tommaso. Costruire il sociale. Roma: Città Nuova, 1982.

Tapia, Nieves. Educazione e solidarietà. Roma: Città Nuova, 2006.

Zani, A. Vincenzo. Lubich. Educazione come vita. Brescia: La Scuola, 2010.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism