Odniesienia młodzieży do religii katolickiej na Kujawach wschodnich

Kazimierz Skoczylas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.011

Abstrakt


Młodzież Kujaw wschodnich wychowuje się zazwyczaj w rodzinach katolickich. Akceptacja wartości, które przynosi chrześcijaństwo, ma wpływ na odniesienie do innych ludzi. Rodziny katolickie starają się przekazać wartości katolickie. Wspólnota Kościoła wspiera aktywność wychowawczą rodzin. W okresie adolescencji pod wpływem rodziny i oddziaływania Kościoła kształtuje się osobiste odniesienie młodych do religii katolickiej.


Słowa kluczowe


wartości; wiara; rodzina; młodzież; katecheza/nauczanie religii; duszpasterstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciechalski, Arkadiusz. „Cukrownia w Choceniu”. http://www.historycznepapiery.pl/wp-content/uploads/2015/03/A.-Ciechalski-Cukrownia-w-Choceniu.pdf (dostęp: 04.09.2017).

Ciechalski, Arkadiusz. „Ziemiańska rodzina Kretkowskich z okręgu kowalskiego”. W: Kowal przez wieki, red. Zdzisław J. Zasada, 87–117. Włocławek–Kowal: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 2007.

Dyczewski, Leon. Rodzina, społeczeństwo, państwo. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994.

Dyczewski, Leon. Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2003.

Dyczewski, Leon. „Święto i jego kulturotwórcza rola”. Kultura i społeczeństwo 2 (2012): 3–16.

Ejsmont, Marek, Beata Kosmalska. „Reklamy a postawy konsumpcyjne dzieci i młodzieży”. W: Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos, red. Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska, Agnieszka Pierzchalska, 95–104. Wrocław: Agencja Wydawnicza „ARGI” s.c., 2008.

Godawa, Grzegorz. „Emocjonalne dojrzewanie dzieci i młodzieży w medialnym społeczeństwie”. Studia Socialia Cracoviensia 2 (2013): 111–125.

Guldon, Zenon, Jadwiga Muszyńska. „Zasięg gdańskiego i królewieckiego rynku zbożowego a rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku”. Czasy nowożytne 4 (1998): 141–165.

Kędzior, Jolanta. „Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna”. W: Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos, red. Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska, Agnieszka Pierzchalska, 9–18. Wrocław: Agencja Wydawnicza „ARGI” s.c., 2008.

Kowalska, Małgorzata. „Jadwiga Dziubińska”. http://kobietynawsi.pl/Jadwiga Dziubińska (dostęp: 20.08.2017).

Kujawski, Witold. „Historia Diecezji Włocławskiej”. W: Rocznik Diecezji Włocławskiej, red. Artur Niemira, 41–82. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2011.

Morawski, Michał. Monografia Włocławka. Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2003.

Ryczan, Kazimierz. Wartości katolików a typ środowiska miejskiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992.

Sierosławski, Janusz. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2011.

Skoczylas, Kazimierz. Wartości religijno-moralne młodzieży ponadgimnazjalnej Kujaw wschodnich. Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2016.

Strumska-Cylwik, Longina. „Młodzież w dobie kultury przyzwolenia oraz otwartości «niepohamowanej»/«obojętnej» (pytanie o otwartość w kontekście zjawisk konsumpcjonizmu i konsumeryzmu)”. W: Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos, red. Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska, Agnieszka Pierzchalska, 83–93. Wrocław: Agencja Wydawnicza „ARGI” s.c., 2008.

Wawrzyniak, Bogdan M. Monografia rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego. Włocławek: Lega – Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2002.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism