Personalistic Dimension of Community Life in the Family. The Civilizational Context

Barbara Kiereś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.033

Abstract


Family is defined as a cell of social life, which implies that social life is an organism that has the ability to repair itself. Moreover, the form of the family depends on the context of civilization (methods of social life). In this regard, civilizations compete with each other. First, there is personalistic civilization, in which the subject and purpose of the family and other forms of social life regards man as an intelligent and free, sovereign person. Second, mechanical civilizations grew out of the tradition of philosophical idealism, collectivism and individualism, in which man is a unit, and the family is a function of established ideologies and utopias.


Keywords


family; community; personalism; collectivism; individualism

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bartyzel, Jacek. „Liberalizm”. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, red. Andrzej Maryniarczyk, 393–399. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005.

Bednarski, Feliks Wojciech. Zagadnienia pedagogiczne. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, 1982.

Dec, Ignacy. „Personalizm czy personalizmy?”. W: Zadania Współczesnej Metafizyki, t. 3/4: Osoba i realizm w filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień, 47–67. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002.

Flandrin, Jean-Louis. Historia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2015.

Goliński, Zdzisław. „Małżeństwo i rodzina w Rosji Sowieckiej”. W: Bolszewizm. Praca zbiorowa, 278–301. Lublin: Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej Ogólnego Zbioru, 1938.

Kiereś, Barbara. O personalizm w pedagogice. Studia i szkice z teorii wychowania. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2009.

Kiereś, Henryk. Człowiek i cywilizacja. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2007.

Koneczny, Feliks. Obronić cywilizację łacińską! Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, 2002.

Koneczny, Feliks. O ład w historii. Warszawa: Wydawnictwo „Michalineum”, 1991.

Koneczny, Feliks. O wielości cywilizacji. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1996 (reprint I wyd.).

Kowalczyk, Stanisław. „Jednostka a społeczeństwo w interpretacji marksistowskiej”. Studia Płockie 10 (1982): 159–168.

Kowalczyk , Stanisław. Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996.

Krąpiec, Mieczysław Albert. Człowiek jako osoba. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005.

Krąpiec, Mieczysław Albert. „Dobro wspólne”. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red. Andrzej Maryniarczyk, 628–639. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001.

Krąpiec, Mieczysław Albert. Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1974.

Krąpiec, Mieczysław Albert. „Natura ludzkiej wolności”. Człowiek w kulturze 9 (1997): 21–32.

Krąpiec, Mieczysław Albert. O ludzką politykę. Katowice: Wydawnictwo „Tolek”, 1995.

Łuczyński, Andrzej. „Więź rodzinna a rozwój osobowy człowieka”. W: Wartość i dobro rodziny, red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak, 419–431. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.

Maryniarczyk, Andrzej. „Kategorie”. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 5, red. Andrzej Maryniarczyk, 539–545. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2004.

Pastuszka, Józef. „Psychologia komunizmu”. W: Bolszewizm. Praca zbiorowa, 216–253. Lublin: Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej Ogólnego Zbioru, 1938.

Polak, Ryszard. Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa Konecznego. Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej, 2001.

Schoenebeck, Hubertus von. Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski, 1994.

Skrzydlewski, Paweł. „Cywilizacja”. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red. Andrzej Maryniarczyk, 339–348. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001.

Skrzydlewski, Paweł. „Koneczny Feliks Karol”. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 5, red. Andrzej Maryniarczyk, 777–781. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism