Personalistyczny wymiar wspólnotowego życia w rodzinie. Kontekst cywilizacyjny

Barbara Kiereś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.033

Abstrakt


Rodzinę definiuje się jako komórkę życia społecznego, co zakłada, że życie społeczne ma charakter organizmu, czyli posiada zdolność do samonaprawy i że forma rodziny zależy od kontekstu cywilizacyjnego (metody życia społecznego). W tej mierze konkurują ze sobą cywilizacje: personalistyczna, w której podmiotem i celem rodziny, jak też innych form życia społecznego jest człowiek jako rozumna i wolna, suwerenna osoba oraz cywilizacje mechaniczne wyrosłe z tradycji idealizmu filozoficznego, kolektywizm oraz indywidualizm, w których człowiek jest jednostką, a rodzina jest funkcją założonej ideologii i utopii.


Słowa kluczowe


rodzina; wspólnota; personalizm; kolektywizm; indywidualizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartyzel, Jacek. „Liberalizm”. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, red. Andrzej Maryniarczyk, 393–399. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005.

Bednarski, Feliks Wojciech. Zagadnienia pedagogiczne. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, 1982.

Dec, Ignacy. „Personalizm czy personalizmy?”. W: Zadania Współczesnej Metafizyki, t. 3/4: Osoba i realizm w filozofii, red. Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień, 47–67. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002.

Flandrin, Jean-Louis. Historia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2015.

Goliński, Zdzisław. „Małżeństwo i rodzina w Rosji Sowieckiej”. W: Bolszewizm. Praca zbiorowa, 278–301. Lublin: Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej Ogólnego Zbioru, 1938.

Kiereś, Barbara. O personalizm w pedagogice. Studia i szkice z teorii wychowania. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2009.

Kiereś, Henryk. Człowiek i cywilizacja. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2007.

Koneczny, Feliks. Obronić cywilizację łacińską! Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, 2002.

Koneczny, Feliks. O ład w historii. Warszawa: Wydawnictwo „Michalineum”, 1991.

Koneczny, Feliks. O wielości cywilizacji. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1996 (reprint I wyd.).

Kowalczyk, Stanisław. „Jednostka a społeczeństwo w interpretacji marksistowskiej”. Studia Płockie 10 (1982): 159–168.

Kowalczyk , Stanisław. Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996.

Krąpiec, Mieczysław Albert. Człowiek jako osoba. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005.

Krąpiec, Mieczysław Albert. „Dobro wspólne”. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red. Andrzej Maryniarczyk, 628–639. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001.

Krąpiec, Mieczysław Albert. Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1974.

Krąpiec, Mieczysław Albert. „Natura ludzkiej wolności”. Człowiek w kulturze 9 (1997): 21–32.

Krąpiec, Mieczysław Albert. O ludzką politykę. Katowice: Wydawnictwo „Tolek”, 1995.

Łuczyński, Andrzej. „Więź rodzinna a rozwój osobowy człowieka”. W: Wartość i dobro rodziny, red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak, 419–431. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.

Maryniarczyk, Andrzej. „Kategorie”. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 5, red. Andrzej Maryniarczyk, 539–545. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2004.

Pastuszka, Józef. „Psychologia komunizmu”. W: Bolszewizm. Praca zbiorowa, 216–253. Lublin: Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej Ogólnego Zbioru, 1938.

Polak, Ryszard. Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa Konecznego. Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej, 2001.

Schoenebeck, Hubertus von. Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski, 1994.

Skrzydlewski, Paweł. „Cywilizacja”. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red. Andrzej Maryniarczyk, 339–348. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001.

Skrzydlewski, Paweł. „Koneczny Feliks Karol”. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 5, red. Andrzej Maryniarczyk, 777–781. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism