The Catholic School Culture in the Context of Salesian Pedagogy

Stanisław Chrobak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.013

Abstract


Man creates culture, but it shapes his life. The symbol of the place of education in culture is the school. The cultural identity of the school usually consists of a few basic elements. It is a multi-layered phenomenon, and the values, norms, beliefs and symbols that underlie behaviour of circles related to the school do not always coincide with the values and norms declared in the school’s official documents and declarations. In the end, the Catholic school organizes the whole of human culture in accordance with the message of salvation, so that the knowledge that pupils gradually acquire with regard to the world, life and humanity, is illuminated by faith. The Salesian School is embedded in the mission of the Church. Documents of the Salesian Society emphasize that the Salesian school was established in the Oratory in Valdocco (Turin) to respond to the specific needs of young people and engage in widespread programme of education and evangelization of the young, especially the poorest. The mission of the Salesian school: To educate “honest citizens and good Christians”, is an essential tool for shaping its cultural identity; it sets out the basic objectives, values and principles of action, expressed in a specific way, that orient its daily activity.


Keywords


school; school culture; the Catholic school; preventive system; upbringing

Full Text:

PDF (Polish)

References


Adrjan, Beata. Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego. Kraków: Impuls, 2011.

Bosco, Teresio. Złote myśli Księdza Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2002.

Bronk, Andrzej. „Kultura”. W: Leksykon filozofii klasycznej, red. Józef Herbut, 332-335.

Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1997.

Buhler, Patricia. Zarządzanie. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2002.

Chavez, Villanueva Pascual. „Salezjańska służba młodzieży na polu edukacji”. W: Ks. Pascual Chávez Villanueva SDB, generał Towarzystwa św. Franciszka Salezego: doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 63-95. Lublin: KUL, 2011.

Cian, Luciano. Wychowanie w duchu Księdza Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1990.

Cian, Luciano. System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2001.

De Pieri, Severino. Ukierunkowanie w wychowaniu i towarzyszenie powołaniu. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2002.

Gatti, Guido. „Tradycja wychowawcza ks. Bosko dzisiaj: konieczność wychowawcy”. W: Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko, red. Józef Wilk, 67-81. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, 1998.

Gołębniak, Bogusława Dorota. „Szkoła wspomagająca rozwój”. W: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 98-122. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2003.

Jan Paweł II. Iuvenum patris. List Ojca Świętego Jana Pawła II do księdza Egidio Viganó Przełożonego Generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko. Tipografia Poliglotta Vaticana, 1988.

Jan Paweł II. „Zadania szkoły. List na Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne, Watykan, 2 lutego 1989”. L`Osservatore Romano 1-2 (1989): 25.

Jan Paweł II. List do rodzin. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1994.

Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio. Poznań: Pallottinum, 1998.

Jaroszyński, Piotr. „Edukacja na rozdrożu cywilizacji”. W: Filozofia i edukacja, red. Piotr Jaroszyński, Paweł Tarasiewicz, Imelda Chłodna, 13-21. Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, 2005.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Poznań: Pallottinum, 1984.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. „Świecki katolik świadkiem wiary w szkole”. W: Paideia chrześcijańska. Cz. 1. Wychowanie człowieka w nauczaniu Kościoła, 137-193. Warszawa: Ośrodek Działalności Kulturalnej i Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie PAX, 1982.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. „Szkoła katolicka u progu trzeciego tysiąclecia”. W: Szkoła miejscem kształtowania postawy patriotycznej, 105-131. Częstochowa: Biblioteka „Niedzieli” 64, 1997.

Kongregacja Nauczania Katolickiego. „Szkoła katolicka”. W: Paideia chrześcijańska. Cz. 1. Wychowanie człowieka w nauczaniu Kościoła, 89-136. Warszawa: Ośrodek Działalności Kulturalnej i Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie PAX, 1977.

Kongregacja Wychowania Katolickiego. Osoby konsekrowane i ich misja w szkole. Refleksje i wskazania. Poznań: Pallottinum, 2003.

Konstytucje Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Rzym: S.G.S. Istituto Pio XI, 1986.

Kostera, Monika. Zarządzanie personelem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994.

Maryniarczyk, Andrzej. „Religia w posłudze wychowawcy: anachronizm czy niezbywalny wymóg?”. W: Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko, red. Józef Wilk, 105-121. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, 1998.

Misiaszek, Kazimierz. „Pedagogia salezjanów (Towarzystwa Św. Franciszka Salezego)”. W: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, red. Janina Kostkiewicz, 229-269. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2012.

Nalaskowski, Aleksander. Przestrzenie i miejsca szkoły. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002.

Nowak, Marian. „Laudacja”. W: Ks. Pascual Chávez Villanueva SDB, generał Towarzystwa św. Franciszka Salezego: doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 41-62. Lublin: KUL, 2011.

Okulicz-Kozaryn, Katarzyna. 2015. Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli. https://www.ore.edu.pl/index.php?...i-kultura...i...

Olbrycht, Katarzyna. „Aksjologia szkoły katolickiej”. Ethos 75 (2006): 91-98.

Ostaszewski, Krzysztof. „Kultura szkoły a zachowania ryzykowne uczniów”. Edukacja 1 (2014): 14-24.

Pedagogika. Leksykon PWN, red. Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Salezjańskie duszpasterstwo młodzieżowe. Podstawowe punkty i odniesienia. Kraków: Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa, 1999.

Smolińska-Theiss, Barbara, Wiesław Theiss. „Asystencja i dialog pedagogiczny”. W: Jestem wychowawcą. Model pracy z uczniem i klasą szkolną według systemu prewencyjnego Jana Bosko, red. Kazimierz Franczak, 43-53. Warszawa: Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego, 2004.

Sobór Watykański II. „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Poznań: Pallottinum, 1986.

Szczupaczyński, Jerzy. Edukacja a zarządzanie. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004.

Wereszczyńska, Katarzyna. „Wychowanie szkolne – między socjalizacją a indywidualizacją”. W: Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, red. Radosław Chałupniak, Tomasz Michalewski, Ewa Smak, 109-118. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2014.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism