Why the New Spirituality Failed to Become a Real Alternative to Traditional Religion?

Robert T. Ptaszek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.006

Abstract


The article is written from the point of view of realistic (classical) philosophy as proposed and developed in the Lublin Philosophical School. First, I distinguish three forms of spirituality we can see in contemporary culture of Europe. Next I present the crucial differences between the new spirituality and traditional religion (that is – in our culture – Christianity). The most important source of the differences between Christianity and new spirituality is the fact that Christianity is a complex of internal and external actions by which a man worships God, whereas new spirituality does not refer to any transcendent reality, and is not a way of expressing a man’s faith, but only provides experiences brightening up the human life. This is the reason why no form of new spirituality can replace the Christian religion.


Keywords


new spirituality; religion; Christianity; culture of Europe; realistic philosophy

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bancroft, Anne. Współcześni mistycy i mędrcy. Warszawa: Jacek Santorski & Co, 2002.

Capra, Fritjof, Thomas Mathus, David Steindl-Rast. Należeć do wszechświata. Poszukiwania na pograniczu nauki i duchowości. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1995.

Comte-Sponville, André. Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga. Warszawa: Wyd. Czarna Owca, 2011.

Dobroczyński, Bartłomiej. „Duchowość w kontekście Ruchu Nowej Ery”. W: New Age – nowe oświecenie, red. Anna Brzezińska, Krzysztof Bondyra, Jowita Wycisk, 33–43. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora 1999.

Ptaszek, Robert T. „O potrzebie i możliwościach filozoficznej analizy zjawiska nowych ruchów religijnych”. W: Człowiek w kulturze, red. Krzysztof Łojek, 541–551. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2007.

Ptaszek, Robert T. Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna – aspekt filozoficzny. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, 2008.

Ptaszek, Robert T. „Metafizyka wobec zjawiska alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych”. W: Człowiek i kosmos, red. Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, 167–180. Drohiczyn: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, 2009.

Ptaszek, Robert T. „Philosophy on Relations Between Religion And Spirituality”. Roczniki Kulturoznawcze 3 (2015), 83–90.

Ratzinger, Joseph. Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata. Kielce: Jedność, 2004.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii, t. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism