Pedagogiczne implikacje humanizmu personalistycznego Wincentego Granata

Sławomir Chrost

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.010

Abstrakt


Sługa Boży ks. prof. Wincenty Granat reprezentował nurt personalizmu chrześcijańskiego, ukazujący centralną rolę człowieka ze względu na wolę Bożą (motyw teologiczny) i wyjątkowość bytową (motyw filozoficzny). W personalistycznym humanizmie chrześcijańskim Granata da się zaobserwować coś, co można umownie nazwać paralelizmem antropo-teistycznym, gdzie Bóg w centrum swego zainteresowania stawia człowieka, a tenże ma się jedynie odwzajemnić odniesieniem całej swej doczesności do Transcendencji. Ma to swoje konsekwencje pedagogiczne. Pedagog zajmuje się warunkami i metodami kształcenia osobowości, a więc głównie uwzględnia jej aktywność (miłość), autonomię (wolność), plastyczność (przemiana), zdolność wartościowania (prawda). Według Granata personalizm katolicki w pedagogice będzie mocno podkreślał wychowanie humanistyczne i rozwój samodzielności, będzie wymagał indywidualnego traktowania wychowanków, będzie rozbudzał poczucie odpowiedzialności i honoru. To przekonanie, że człowiek jest nie tylko członkiem narodu, państwa, Kościoła, ale przede wszystkim jest osobą i ma cel realizujący się w wieczności, musi uczuciowo zrosnąć się z psychiką wychowanka.


Słowa kluczowe


pedagogika personalistycznego humanizmu chrześcijańskiego; paralelizm antropo-teistyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik, Czesław. Personalizm. Lublin: KUL, 2000.

Granat, Wincenty. Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego. Lublin: KUL, 2007.

Granat, Wincenty. „Katolicki ideał wychowawczy”. Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy 10 (1936): 435-443.

Granat, Wincenty. Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. I. Lublin: KUL, 1972.

Granat, Wincenty. Osoba ludzka. Próba definicji. Lublin: KUL, 2006.

Granat, Wincenty. Personalizm chrześcijański. Poznań: KŚW, 1985.

Granat, Wincenty. „Zasady pedagogii katolickiej w świetle dogmatu Odkupienia i grzechu pierworodnego”. Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy 1-2 (1939): 26-53.

Guzowski, Krzysztof. „Nowość humanizmu chrześcijańskiego”. W: Wincenty Granat, Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, 5-10. Lublin: KUL, 2007.

Hryniewicz, Wacław. „Doctor humanus”. Studia Sandomierskie 2 (1981): 35-40.

Kiereś, Barbara. „Podstawy antropologiczne pedagogiki personalistycznej”. W: Antropologiczna pedagogika ogólna, red. Marian Nowak, Piotr Magier, Iwona Szewczyk, 95-102. Lublin: KUL, 2010.

Kostkiewicz, Janina. Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939. Kraków: Impuls, 2013.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1993.

Kunowski, Stefan. Problematyka współczesnych systemów wychowania. Kraków: Impuls, 2000.

Nowak, Marian. „Ku nowej edukacji zorientowanej na osobę”. W: Pedagogika alternatywna – dylematy teorii i praktyki, red. Bogusław Śliwerski, 29-42. Kraków: Impuls, 1998.

Nowak, Marian. „O pedagogikę wrażliwą na osobę i na wspólnoty osób”. Roczniki Nauk Społecznych 2 (1996): 31-51.

Nowak, Marian. „Osoba i wartość w pedagogice ogólnej”. W: Antropologiczna pedagogika ogólna, red. Marian Nowak, Piotr Magier, Iwona Szewczyk, 41-56. Lublin: KUL, 2010.

Nowak, Marian. „Pedagogika chrześcijańska: jej podstawy, rozwój i aktualny stan”. Rocznik Pedagogiczny 27 (2004): 37-58.

Nowak, Marian. „Pedagogika personalistyczna”. W: Pedagogika, t. 1, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 232-247. Warszawa: PWN, 2006.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: KUL, 1999.

Puchała, Marek. Kulturotwórczy wymiar chrześcijaństwa jako motyw jego wiarygodności (Wincenty Granat). Poznań: UAM, 2002.

Szumił, Halina. „Ksiądz Wincenty Granat. Nauczyciel chrześcijańskiej doktryny i jej realizator (1900-1979)”. W: Chrześcijanie, t. XI, red. Bohdan Bejze, 9-32. Warszawa: ATK 1983.

Szumił, Halina. Przez prawdę do miłości. Sługa Boży ks. Wincenty Granat (1900-1979). Sandomierz: WDS, 2010.

Śliwerski, Bogusław. Pedagogika ogólna. Kraków: Impuls, 2012.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism