Dlaczego nowa duchowość nie może być realną alternatywą dla tradycyjnej religii?

Robert T. Ptaszek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.006

Abstrakt


Artykuł pisany jest z punktu widzenia filozofii religii rozwijanej przez Lubelską Szkołę Filozoficzną. W tekście wyróżniam i charakteryzuję trzy dominujące we współczesnej kulturze formy duchowości. Prezentuję też argumenty za tezą o zasadniczej odmienności nowej duchowości i tradycyjnej religii (czyli – w naszej kulturze – chrześcijaństwa). Najważniejszą przyczyną różnic między nimi jest fakt, że podstawę religii stanowi otwarcie człowieka na Boga, a jej praktykowanie jest sposobem wyrażania wiary. Natomiast nowa duchowość proponuje współczesnemu człowiekowi indywidualne poszukiwania, których celem ma być odkrywanie technik pozwalających na doświadczanie przeżyć uprzyjemniających i wzbogacających jego duchowe życie. Tak zasadnicza odmienność powoduje, że żadna z form rozwijanej współcześnie nowej duchowości nie jest w stanie stać się realną alternatywą dla chrześcijaństwa.

Słowa kluczowe


nowa duchowość; religia; chrześcijaństwo; kultura europejska; filozofia realistyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bancroft, Anne. Współcześni mistycy i mędrcy. Warszawa: Jacek Santorski & Co, 2002.

Capra, Fritjof, Thomas Mathus, David Steindl-Rast. Należeć do wszechświata. Poszukiwania na pograniczu nauki i duchowości. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1995.

Comte-Sponville, André. Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga. Warszawa: Wyd. Czarna Owca, 2011.

Dobroczyński, Bartłomiej. „Duchowość w kontekście Ruchu Nowej Ery”. W: New Age – nowe oświecenie, red. Anna Brzezińska, Krzysztof Bondyra, Jowita Wycisk, 33–43. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora 1999.

Ptaszek, Robert T. „O potrzebie i możliwościach filozoficznej analizy zjawiska nowych ruchów religijnych”. W: Człowiek w kulturze, red. Krzysztof Łojek, 541–551. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2007.

Ptaszek, Robert T. Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna – aspekt filozoficzny. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, 2008.

Ptaszek, Robert T. „Metafizyka wobec zjawiska alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych”. W: Człowiek i kosmos, red. Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, 167–180. Drohiczyn: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, 2009.

Ptaszek, Robert T. „Philosophy on Relations Between Religion And Spirituality”. Roczniki Kulturoznawcze 3 (2015), 83–90.

Ratzinger, Joseph. Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata. Kielce: Jedność, 2004.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii, t. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism