Moral Education in the Perspective of Liberal Education, Natural Law and the Modern Doctrine of Social Contract

Jan Rutkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/29102

Abstrakt


Wychowanie moralne w perspektywie kształcenia ogólnego, prawa naturalnego i koncepcji umowy społecznej

Artykuł zawiera analizę relacji między pojęciami kształcenia ogólnego, wychowania moralnego oraz prawa naturalnego. W tekście pokazano również wpływ klasycznej filozofii greckiej na myśl chrześcijańską. Ponadto, prześledzono zmiany rozumienia pojęcia cnoty.


Słowa kluczowe


prawo naturalne; wychowanie moralne; kształcenie ogólne; umowa społeczna; cnota

Bibliografia


Baumgartner, Hans-Michael. Rozum skończony. Ku rozumieniu filozofii przez siebie samą [Endliche Vernunft. Zur Verständigung der Philosophie über sich selbst], trans. Andrzej Maciej Kaniowski. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1996.

Bloom, Allan. The Closing of the American Mind. New York: Simon and Schuster, 1987.

Boethius, Anicius Manlius Severinus. The Consolation of Philosophy, trans. W. V. Cooper (2009). https://www.exclassics.com/consol/consol.pdf [access: 5.11.2019].

Gadamer, Hans-Georg. The Idea of the Good in Platonic-Aristotelian Philosophy. Yale University Press, 1986.

Hadot, Pierre. Czym jest filozofia starożytna? [Qu’est-ce que la philosophie antique?], trans. Piotr Domański. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2000.

Hadot, Pierre. Filozofia jako ćwiczenie duchowe [Exercices spirituels et philosophie antique], trans. Piotr Domański. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2003.

Jaeger, Werner. Early Christianity and Greek Paideia. Harvard University Press, 1985.

Kant, Immanuel. Perpetual Peace. A Philosophical Essay (2016). https://www.gutenberg.org/files/50922/50922-h/50922-h.htm#Page_106 [access: 28.06.2019].

Karłowicz, Dariusz. Sokrates i inni święci. Warszawa: Wydawnictwo Fronda i Ośrodek Myśli Politycznej, 2005.

Kasjan, Jan. Rozmowy z Ojcami [Collationes patrum XXIV], trans. Arkadiusz Nocoń. Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, 2002.

Ratzinger, Joseph. Truth and Tolerance. Christian Belief and World Religions. San Francisco: Ignatius Press, 2004.

Strauss, Leo. An Introduction to Political Philosophy: ten essays by Leo Strauss, ed. Hilail Gildin. Detroit: Wayne State University Press, 1989.

Strauss, Leo. Liberalism Ancient and Modern. Chicago-London: The University of Chicago Press, 1995.

Strauss, Leo. Natural Right and History. Chicago: The University of Chicago Press, 1971.

Taylor, Charles. “The Immanent Counter-Enlightenment”. In: Canadian Political Philosophy: Contemporary Reflections, eds. Ronald Beiner, Wayne Norman, 386–400. Oxford University Press, 2001.

Voegelin, Eric. From Enlightenment to Revolution. Durham, North Carolina: Duke University Press, 1975.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism