Subjectivity in Caring for the Human Condition. Existential Ideas of Paul Tillich as an Inspiration for Pedagogy

Julita Orzelska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/29100

Abstrakt


Podmiotowość w trosce o kondycję człowieka. Egzystencjalne tropy Paula Tillicha jako inspiracje dla pedagogiki

Tekst dotyczy podmiotowości w trosce o wartościową egzystencję człowieka. Unaoczniając tropy z odczytu dzieł Paula Tillicha upominam się o poszerzenie przestrzeni interpretacji w myśleniu pedagogicznym o koncepcje spoza ram ujętych jako kanoniczne. Wykorzystanie analizy prowadzonej przez Tillicha służy upomnieniu się o autonomiczność osoby mającej swoją podmiotowość i prawo do nieulegania presji konwencji zbiorowych, co sprzyja samorealizacji i szczęściu. Zmierzenie się z myślą wielkiego humanisty protestanckiego Paula Tillicha jest niezwykle istotne i potrzebne dla pedagogiki, stanowi bowiem inspirację dla kształtowania wrażliwości egzystencjalnej w toku wychowania i edukacji w trosce o człowieka.


Słowa kluczowe


biegunowość kondycji człowieka; zatroskanie; potencjalność człowieka; esencja człowieczeństwa; rozpacz jako męstwo bycia

Bibliografia


Jaworska-Witkowska, Monika, Zbigniew Kwieciński. Nurty pedagogii. Kraków: Impuls, 2011.

Kelsey David H. “Paul Tillich”. In: The Modern Theologians, ed. David F. Ford, 62–76. Oxford: Blackwell Publishing, 2005.

Kozłowski, Ryszard. “Kondycja człowieka w perspektywie filozofii męstwa Paula Tillicha”. In: Kondycja człowieka współczesnego, ed. Czesława Piecuch, 281–292. Kraków: TAiWPN Universitas, 2006.

Kubik, Johannes. Paul Tillich und die Religionspädagogik. Göttingen: V&R unipress, 2011.

Martin, Bernard. The Existentialist Theology of Paul Tillich. New York: Bookman Associates, 1963.

Pauck, Wilhelm, Marion Pauck. Paul Tillich: His Life and Thought. Eugene OR: Wipf and Stock Publishers, 2015.

Tillich, Paul. Męstwo bycia, trans. Henryk Bednarek. Poznań: Rebis, 1994.

Tillich, Paul. Teologia systematyczna, vol. I, trans. Józef Marzęcki. Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2004.

Tillich, Paul. Teologia systematyczna, vol. II, trans. Józef Marzęcki. Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2004.

Tillich, Paul. Teologia systematyczna, vol. III, trans. Józef Marzęcki. Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2005.

Tillich, Paul. Era protestancka, trans. Jacek Aleksander Prokopski, Nadija Łomanowa-Barańska. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2016.

Wariboko, Nimi, Amos Yong. Paul Tillich and Pentecostal Theology: Spiritual Presence and Spiritual Power. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2015.

Wenz, Gunther. Subject und Sein. Die Entwicklung der Theologie Pauls Tillichs. München: Kaiser, 1979.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism