Erasmus of Rotterdam as a Teacher of Christian Humanism

Katarzyna Wrońska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/29097

Abstrakt


Erazm z Rotterdamu jako nauczyciel humanizmu chrześcijańskiego

Tekst prezentuje życie i myśl Erazma z Rotterdamu jako humanisty, pedagoga i osoby duchownej, by następnie spróbować opisać powstałą ze złożenia tych trzech poziomów i sposobów myślenia Erazmiańską koncepcję humanistycznej edukacji religijnej. Cel tego badania jest podwójny, z jednej strony chodzi o odtworzenie tej historycznej myśli z ambicją wydobycia jej wyróżników, ale z drugiej – zakłada się, że ta koncepcja może być przydatna nam współczesnym, zainteresowanym bądź odpowiedzialnym za dzisiejszy kształt edukacji religijnej, w teorii i praktyce.


Słowa kluczowe


humanizm; chrześcijaństwo; pedagogika; edukacja religijna; nauczyciel; uczeń; wychowanie

Bibliografia


Cytowska, Maria. “Od tłumacza”. In: Erazm z Rotterdamu, Pisma moralne. Wybór, 5–26. Warszawa: PIW, 1970.

Erasmus and Luther. The Battle over Free Will, ed. by Clarence H. Miller. Transl. Clarence Miller, Peter Macardle. Indianapolis, Cambridge: Hackett Publishing Company Inc., 2012.

Erasmus. Christian Humanism and the Reformation. Selected Writings of Erasmus, ed. John Olin. New York: Fordham University Press, 1975.

Erasmus. “A Declamation on the Subject of Early Liberal Education for Children. De pueris statim ac liberaliter instituendis declamation”. Transl. Beert C. Verstraete. In: Collected Works of Erasmus, vol. 26, ed. J.K. Sowards, 291–346. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 1985.

Erasmus. “On Good Manners for Boys. De civilitate morum puerilium”. Transl. Brian McGregor. In: Collected Works of Erasmus, vol. 25, ed. J.K. Sowards, 273–289. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 1985.

Erasmus of Rotterdam. A Handbook of Good Manners for Children. Transl. Eleanor Merchant. London: Preface Publishing, 2008.

Erasmus. “The Handbook of the Christian Soldier. Enchiridion militis christiani”. In: Collected Works of Erasmus, vol. 66, ed. John W. O’Malley, 1–127. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 1988.

Erasmus, Desiderius. The Praise of Folly and Other Writings, ed. Robert Adams. New York, London: W.W. Norton & Company, 1989.

Erasmus. “A Warrior Shielding. A Discussion of Free Will against Enslaved Will by Martin Luther, book one. Hiperaspistes liber unus”. Transl. Clarence H. Miller. In: Collected Works of Erasmus, vol. 76, ed. by Charles Trinkaus, 91–298. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 1999.

Erasmus. “The Whole Duty of Youth”. In: Collected Works of Erasmus, vol. 39, ed. James K. McConica, 88–108. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 1997.

Kimball, Bruce. Orators & Philosophers. A History of the Idea of Liberal Education. New York and London: Teachers College, Columbia University, 1986.

Kołakowski, Leszek. “Erazm i jego Bóg”. In: Erazm z Rotterdamu, Podręcznik żołnierza Chrystusowego, transl. Juliusz Domański, VII–XVIII. Warszawa: PWN, 1965.

Margolin, Jean-Claude. “Erazm z Rotterdamu”. In: Myśliciele o wychowaniu, vol. 1, 339–361. Warsaw: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1996.

Rummel, Erika. “Desiderius Erasmus”. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 Edition), ed. Edward N. Zalta. https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/erasmus/ [access: 01.09.2019].

Woodward, William Harrison. Desiderius Erasmus concerning the Aim and Method of Education. Cambridge: the University Press, 1904.

Zweig, Stefan. Tryumf i tragizm Erazma z Rotterdamu. Transl. R. Centwerszwerowa. Warszawa: Wydawnictwo J. Przeworskiego, 1936.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism