Godność osoby w szpitalnej piżamie. Wy-odrębnienie podstawą szacunku

Małgorzata Wałejko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.006

Abstrakt


Tekst stanowi pedagogiczną reakcję na przejawy depersonalizacji osób w poważnym stanie klinicznym, starszych i/lub schorowanych, nierzadko w stanie obłożnym, znajdujących się w szpitalach lub placówkach opieki całkowitej. Specyfika warunków szpitalnych („piżama”), zwracanie się per „ty”, niepodejmowanie dialogu i pozbawianie możliwości wyboru w elementarnych kwestiach sprzyja pogłębianiu osamotnienia podopiecznych oraz poczuciu zatracania osobowej podmiotowości. Poprzez odwołanie do kierunkowych cech metafizycznych bytu osobowego autorka sygnalizuje możliwe sposoby ocalenia poczucia bytowej odrębności osób zależnych od opieki innych – (samo)wychowanie intelektualne i wolitywne. W odniesieniu do osób nieprzytomnych adekwatną, personalistyczną postawą jest budowanie wspólnoty opartej na samej obecności dwojga podmiotów jako wystarczającym warunku tworzenia relacji w myśl normy personalistycznej.


Słowa kluczowe


odrębność bytowa; godność; starość; personalizm; choroba

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn, Józef. „Ostatnia koszula człowieczeństwa”, Życie duchowe 31 (2002): 4–6.

Barańczak, Stanisław. „Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził”. W: Stanisław Barańczak, Chirurgiczna precyzja, 59. Kraków: wydawnictwo a5, 1998.

Burney, Christopher. Solitary Confinement. London: Non-Fiction Book Club, 1952.

Chudy, Wojciech. „Człowiek niepełnosprawny w świetle filozofii”. Ethos 3–4 (2007): 67–80.

Chudy, Wojciech. Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 2004.

Chudy, Wojciech. „Oblicza personalizmu i ich konsekwencje”. Kwartalnik Filozoficzny 3 (1998): 63–81.

Chudy, Wojciech. Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, oprac. Anna Szudra. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009.

Clark, Kenneth. The Romantic Rebellion. London: John Murray/Sotheby, 1973.

Gadacz, Tadeusz. „List do Jacka Hołówki”. Znak 7 (2001): 20–22.

Gałdowa, Anna. „Problem tożsamości w życiu duchowym”. W: Jeśli Bóg jest... Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, red. Joanna Barcik, Grzegorz Chrzanowski, 277–287. Kraków: Instytut myśli Józefa Tischnera, 2007.

Granat, Wincenty. Osoba ludzka. Próba definicji. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1961.

Jaworski, Marian. Metafizyka. Kraków: W.I.T.K.M, 1998.

Koncert charytatywny dla Marka Pacuły. http://lovekrakow.pl/aktualnosci/koncert-charytatywny-dla-marka-paculy_12772.html (dostęp: 2.02.2016).

Korczak, Janusz. Kiedy znów będę mały. Fragmenty utworów. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1978.

Krąpiec, Mieczysław A. „Kim jest człowiek?”. W: Piotr Jaroszyński, Stanisław Kamiński, Mieczysław Albert Krąpiec (i in.)., Wprowadzenie do filozofii, 269–334. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1996.

Krąpiec, Mieczysław A. „Metafizyka – ogólna teoria rzeczywistości”. W: Piotr Jaroszyński, Stanisław Kamiński, Mieczysław Albert Krąpiec (i in.)., Wprowadzenie do filozofii, 89–228. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1996.

Malraux, André. Saturn. An Essay on Goya. London: Phaidon Publishers, 1957.

Maritain, Jacques. „Podmiotowość człowieka”. W: Jacques Maritain, Pisma filozoficzne, tłum. Janina Fenrychowa, 81–98. Kraków: Znak, 1988.

Maritain, Jacques. „Szósta droga”. W: Jacques Maritain, Pisma filozoficzne, tłum. Janina Fenrychowa, 189–196. Kraków: Znak, 1988.

Smith, Janet E. „We feed roses, don’t we? Further thoughts on passing of Terri Schiavo”. Mosaic. A magazine for friends of Sacred Heart Major Seminary, Jesień (2005).

Solomon, Maynard. Beethoven. London: Littlehampton Book Services Ltd, 1978.

Storr, Anthony. Samotność. Powrót do jaźni, tłum. Jerzy Prokopiuk, Przemysław J. Sieradzan. Warszawa: W.A.B., 2010.

Szczepański, Jan. Sprawy ludzkie. Warszawa: Czytelnik, 1978.

Uzar, Katarzyna. Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011.

Wojtyła, Karol. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL, 1986.

Wojtyła, Karol. „Osoba i czyn”. W: Karol Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, 43–344. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2000.

Wojtyła, Karol. „Osobowa struktura samostanowienia”. W: Karol Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, 421–432. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2000.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism