Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu

Baner

Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu

Kwartalnik Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu jest czasopismem naukowym poświęconym prawnym aspektom budżetu państwowego, budżetu Unii Europejskiej oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

PBPiS znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 18.12.2015 r. z liczbą 5 punktów.Partnerzy platformy czasopism