Wskaźnik edukacyjny oraz poziom rozwoju społecznego jako tło wyników egzaminacyjnych na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

Jan Polcyn, Maciej Gawrysiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2016.071

Abstrakt


W ostatnich latach można zauważyć wzrost liczby publikacji mówiących o potrzebie inwestycji w kapitał ludzki już na wczesnych etapach edukacji. Przedstawia się w nich często teorię, że na późniejszych etapach kształcenia większy wpływ mają już indywidualne predyspozycje a mniej wsparcie systemowe.  W artykule zwrócono zatem szczególną uwagę na rolę edukacji przedszkolnej, której wysoka jakość mogłaby stać się właśnie nowym celem takiego wsparcia. Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu edukacji przedszkolnej na efekty kształcenia na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Do realizacji tego zadania użyto mierniki określające poziom uczestnictwa w edukacji przedszkolnej i wyniki z egzaminów gimnazjalnych i matur na poziomie powiatu (NTS-4). W pracy zbadano także zależność pomiędzy wskaźnikiem edukacyjnym a poziomem rozwoju społecznego. Uzyskane wstępne rezultaty wskazują na istotne zróżnicowanie pomiędzy poziomem rozwoju społecznego na wszystkich analizowanych etapach edukacji a wskaźnikiem edukacji. Wyniki są wskazówką do dalszych pogłębionych badań, które pozwolą na potwierdzenie wykrytych zależności.


Słowa kluczowe


wskaźnik edukacyjny; edukacja przedszkolna; wyniki egzaminów; jakość kształcenia; ekonomia edukacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ade, A., Gupta, S.S., Maliye, C., Deshmukh, P.R., Garg, B.S. (2010), Effect of improvement of pre-school education through Anganwadi center on intelligence and development quotient of children, “Indian Journal of Pediatrics”, 77(5), s. 541–546. http://doi.

org/10.1007/s12098-010-0056-7.

Aguilar, R., Tansini, R. (2012), Joint analysis of preschool attendance and school performance in the short and long-run, “International Journal of Educational Development”, 32(2), s. 224–231. http://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2011.03.001.

Apps, P., Mendolia, S., Walker, I. (2013), The impact of pre-school on adolescents’ outcomes: Evidence from a recent English cohort, “Economics of Education Review”, 37, s. 183–199. http://doi.org/10.1016/ j.econedurev.2013.09.006.

Arak, P., Ivanov, A., Peleah, M., Płoszaj, A., Rakocy, K., Rok, J., Wyszkowski, K. (2012), Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Issuu. Pobrano z https://issuu.com/undp_poland/ docs/ raport_lhdi.

Bartnik, E. (2011), Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Becker, B. (2011), Social disparities in children’s vocabulary in early childhood. Does pre-school education help to close the gap? “British Journal of Sociology”, 62(1), s. 69–88. http://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2010.01345.x.

Campos, M.M., Bhering, E.B., Esposito, Y., Gimenes, N., Abuchaim, B., Valle, R., Unbehaum, S. (2011), A contribuição da educação infantil de qualidade e seus impactos no início do ensino fundamental, “Educação e Pesquisa”, 37(1), s. 15–33. http://doi.

org/10.1590/S1517-97022011000100002.

Correia, K., Marques-Pinto, A. (2016), „Giant Leap 1”: A Social and Emotional Learning program’s effects on the transition to first grade, “Children and Youth Services Review”, 61, s. 61–68. http://doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.12.002.

Daniels, S. (1995), Can Preschool Education Affect Childrens Achievement in Primary-School. “Oxford Review of Education”, 21(2), s. 163–178. http://doi.org/10.1080/0305498950210203.

Davis, J. (2009), Revealing the research „hole” of early childhood education for sustainability: a preliminary survey of the literature, “Environmental Education Research”, 15(2), s. 227–241. http://doi.org/10.1080/13504620802710607.

Dereli-Iman, E. (2014), The Effect of the Values Education Programme on 5.5-6 Year old Children’s Social Development: Social Skills, Psycho-social Development and Social Problem Solving Skills, “Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri”, 14(1), s. 262–268.

Gonzalez-Betancor, S.M., Lopez-Puig, A.J. (2015), Early schooling: its influence on reading comprehension at primary level. “Cultura Y Educacion”, 27(2), s. 237–270. http://doi.org/10.1080/11356405.2015.1034533.

Hall, J., Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B. (2009), The role of pre-school quality in promoting resilience in the cognitive development of young children, “Oxford Review of Education”, 35(3), s. 331–352. http://doi.org/10.1080/03054980902934613.

Hansen, K. (2014), Moving house for education in the pre-school years, “British Educational Research Journal”, 40(3), s. 483–500. http://doi.org/10.1002/berj.3092.

Jerrim, J., Choi, A. (2014), The mathematics skills of school children: how does England compare to the high-performing East Asian jurisdictions? “Journal of Education Policy”, 29(3), s. 349–376. http://doi.org/10.1080/02680939.2013.831950.

Kutnick, P. (2000), Girls, boys and school achievement – Critical comments on who achieves in schools and under what economic and social conditions achievement takes place – a Caribbean perspective, “International Journal of Educational Development”, 20(1), s. 65–84. http://doi.org/10.1016/S0738-0593(99)00045-0.

Lagerberg, D. (2000), Secondary prevention in child health: effects of psychological intervention, particularly home visitation, on children’s development and other outcome variables, “Acta Paediatrica”, 89, s. 43–52. http://doi.org/10.1080/080352500750027394.

Melhuish, E., Quinn, L., Sylva, K., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B. (2013), Preschool affects longer term literacy and numeracy: results from a general population longitudinal study in Northern Ireland, “School Effectiveness and School Improvement”, 24(2), s. 234–250. http://doi.org/10.1080/09243453.2012.749796.

Sammons, P., Anders, Y., Sylva, K., Melhuish, E., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., Barreau, S. (2008), Children’s Cognitive Attainment and Progress in English Primary Schools

During Key Stage 2: Investigating the potential continuing influences of pre-school education, “Zeitschrift Fur Erziehungswissenschaft”, 10, s. 179–198.

Samusevica, A. (2013), Empiric dimension of educational quality at preschool, “Society, Integration, Education”, 2013, Vol I (ss. 381–389), Rezekne: Rezekne Higher EducInst-Rezeknes Augstskola.

Shin, E., Chung, M., Park, E., Kwon, J.Y., 전홍주. (2008), Review of Research on the Effects of Early Childhood Education conducted in the U. S. and U. K.: Implications for Korean Early Childhood Education, “Early Childhood Education Research & Review”, 12(5), s. 451–471.

Sylva, K. (2014), The role of families and pre-school in educational disadvantage, “Oxford Review of Education”, 40(6), s. 680–695. http://doi.org/10.1080/03054985.2014.979581.

Taiwo, A.A., Tyolo, J.B. (2002), The effect of pre-school education on academic performance in primary school: a case study of grade one pupils in Botswana, “International Journal of Educational Development”, 22(2), s. 169–180. http://doi.org/10.1016/S0738-0593(01)00020-7.

Tatari, F., Pashabadi, M., Farnia, V., Nouri, T., Hossieni, M., Roshani, D. (2013), The effect of pre-school education on social maturity of elementary students, “Journal of the Pakistan Medical Association”, 63(8), s. 980–982.

Taylor, A. (2010), Here and now: the attendance issue in Indigenous early childhood education, “Journal of Education Policy”, 25(5), s. 677–699. http://doi.org/10.1080/02680939.2010.493225.

Washbrook, E., Propper, C., Sayal, K. (2013), Pre-school hyperactivity/attention problems and educational outcomes in adolescence: prospective longitudinal study, “British Journal of Psychiatry”, 203(4), s. 265–271. http://doi.org/10.1192/bjp.bp.112.123562.
ISSN 1895-4308 (print)
ISSN 2392-1544 (online)

Partnerzy platformy czasopism