Zespół redakcyjny

Redaktor Naukowy

  1. Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

Zastępczyni Redaktora Naukowego

  1. dr hab. Violetta Kopińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Sekretarz Redakcji

  1. dr Magdalena Cuprjak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Polska
  2. dr Małgorzata Joanna Fopka-Kowalczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Redaktorzy językowi

  1. Prof. dr hab. Krzysztof Gajdka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska
  2. dr Katarzyna Rogalska-Chodecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska


Partnerzy platformy czasopism