Zamek krzyżacki w Toruniu XIII–XXI w. Studium historyczno-architektoniczne z katalogiem detalu architektonicznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego. Edited by Elżbieta Pilecka, Zbigniew Nawrocki, Romualda Uziembło, and Jadwiga Łukaszewicz

Juliusz Raczkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OM.2019.022

Abstract


Zamek krzyżacki w Toruniu XIII–XXI w. Studium historyczno-architektoniczne z katalogiem detalu architektonicznego ze zbiorów Muzeum Okręgowego [The Teutonic Order’s Castle in 13th–21th-Century Thorn: Historical and Architectural Study with a Catalog of Architectural Detail from the Collections of the District Museum in Toruń]. Edited by Elżbieta Pilecka, Zbigniew Nawrocki, Romualda Uziembło, and Jadwiga Łukaszewicz. Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2017. 243 pp. ISBN: 978-83-60-324-80-6. [review]

Full Text:

PDF


ISSN (print) 0867-2008
ISSN (online) 2391-7512

Partnerzy platformy czasopism