Paweł Karp. Polsko-husycka wyprawa zbrojna przeciw Zakonowi Krzyżackiemu w roku 1433 [The Polish-Hussite War Expedition against the Teutonic Order in 1433]

Konrad Ziółkowski-Ramza

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OM.2019.018

Abstract


Paweł Karp. Polsko-husycka wyprawa zbrojna przeciw Zakonowi Krzyżackiemu w roku 1433 [The Polish-Hussite War Expedition against the Teutonic Order in 1433]. Zielona Góra: Wydawnictwo Eternum, 2017. 383 pp. ISBN: 978-8365716-05-7. [review]

Full Text:

PDF


ISSN (print) 0867-2008
ISSN (online) 2391-7512

Partnerzy platformy czasopism