Tomasz Larczyński. Ziemia gdańska w okresie panowania zakonu krzyżackiego: Struktura własności i organizacja osadnictwa wiejskiego [The Danziger Land in the Era of the Teutonic Order’s Reign: Ownership Structures and Organization of Rural Settlements]

Krzysztof Kwiatkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OM.2019.015

Abstract


Tomasz Larczyński. Ziemia gdańska w okresie panowania zakonu krzyżackiego: Struktura własności i organizacja osadnictwa wiejskiego [The Danziger Land in the Era of the Teutonic Order’s Reign: Ownership Structures and Organization of Rural Settlements]. Oświęcim: Napoleon V, 2017. 385 pp., 14 Maps, 18 Tab. ISBN: 978–83–7889–491–9.

Full Text:

PDF


ISSN (print) 0867-2008
ISSN (online) 2391-7512

Partnerzy platformy czasopism