“Formularz z Uppsali”: Późnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich [“The Formula of Uppsala:” A Late Medieval Book of Forms from the Prussian Bishoprics]. Commentary and edition by Radosław Biskup

Piotr Kołodziejczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OM.2019.013

Abstract


“Formularz z Uppsali”: Późnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich [“The Formula of Uppsala:” A Late Medieval Book of Forms from the Prussian Bishoprics]. Commentary and edition by Radosław Biskup. Fontes 109. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016. C + 396 pp. ISBN: 97883-65127-16-7. [review]

Full Text:

PDF


ISSN (print) 0867-2008
ISSN (online) 2391-7512

Partnerzy platformy czasopism