Vol 1 (2010)

Spis treści

Od Redakcji
 
PDF

Studia i Rozprawy

Co to jest społeczeństwo sieciowe i dlaczego ono nie istnieje?
Marek Graszewicz, Dominik Lewiński
PDF
13-21
Cyfrowe nierówności a rozwój społeczeństwa informacyjnego
Piotr Ziarek
PDF
23-29
Sieciowe percepcje. Sposoby postrzegania Internetu i wzajemne wizerunki użytkowników i nie-użytkowników
Krzysztof Stachura
PDF
31-50
Obywatel monitorialny a rozwój nowoczesnego zaangażowania i kontroli społecznej
Filip Pierzchalski
PDF
51-68
Glokalna e-mobilizacja: (naprawdę) nowe media narzędziem obywatelskiej mobilizacji
Jakub Nowak
PDF
69-84
Strategie mediów tradycyjnych w perspektywie konwergencji
Mirosław Lakomy
PDF
85-96
Zarządzanie wiedzą i informacją w społecznościach sieciowych. Intellipedia – studium przypadku
Sergiusz Konrad Moskal, Maciej Wiktorowski
PDF
97-111
Stare–nowe medium? Poetyka ekranu plazmowego
Bogusław Skowronek
PDF
113-122
Obserwacja wpływu funkcjonalności serwisów społecznościowych na interakcje społeczne z perspektywy analizy sieciowej
Anita Zbieg, Błażej Żak
PDF
123-140
Misja lokalnego portalu internetowego na przykładzie serwisu e-sosnowiec.pl
Michał Kaczmarczyk
PDF
141-157
Obywatel – konsument – obserwator. Główne wymiary wykorzystania Internetu w polityce
Leszek Porębski
PDF
159-179

Rozmowy

Społeczeństwo sieciowe: praktyka wyprzedza teorię. Z Edwinem Bendykiem rozmawia Magdalena Mateja
Magdalena Mateja
PDF
183-193

Raporty z badań

Zarządzanie materiałami wizualnymi na portalach społecznościowych. Przypadek portalu www.nasza-klasa.pl
Sylwia Leśniewska
PDF
197-221

Recenzje

Manuel Castells. 2008. Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 532
Barbara Brodzińska-Mirowska
PDF
225-229
Andrew Keen. 2007. Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ss. 198; Bohdan Jung (red.). 2010. Wokół mediów ery Web 2.0. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ss. 263
Jakub Nowak
PDF
230-235
Marek Jeziński (red.). 2009. Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 319
Aleksandra Seklecka
PDF
236-239
Zbigniew Bauer. 2009. Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Kraków: Wydawnictwo Universitas, ss. 448
Magdalena Mateja
PDF
240-244
Eugeniusz Wilk, Iwona Kolasińska-Pasterczyk (red.). 2008. Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 424
Mirosław Gołuński
PDF
245-249

Komunikaty

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Główne nurty w literaturze XX i XXI wieku a dziennikarstwo” (Kraków, 20–21 kwietnia 2010 roku)
Magdalena Mateja
PDF
253-254
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Nowe media. Polityka – kultura – społeczeństwo” (Toruń, 22–23 kwietnia 2010 roku)
Bartosz Szwejkowski, Piotr Ziarek
PDF
255-258
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Sztuka i polityka. Muzyka popularna” (Toruń, 28–29 października 2009 roku)
Bartosz Szwejkowski
PDF
259-262
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Teorie komunikacji i mediów” (Lądek-Zdrój, 16–18 listopada 2009 roku)
Marta Dorenda
PDF
263-265

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów
 
PDF
267-268


Partnerzy platformy czasopism