Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 5, No 1 (2011) Charakterystyka semantyczna przysłówków typu na stojąco, na leżąco, na siedząco Abstrakt  PDF
Joanna Kościerzyńska Kościerzyńska
 
Vol 13 (2016) Co to znaczy: robić coś świadomie oraz świadomie coś robić? Dyskusja na temat epistemiczności / wolitywności przysłówków świadomie / nieświadomie Abstrakt  PDF
Izabela Duraj-Nowosielska
 
Vol 12 (2015) Gdzie jest cel w zdaniach z "celowo" i kilka innych pytań o wyrażenia pokrewne Abstrakt  PDF
Izabela Duraj-Nowosielska
 
Vol 1, No 1 (2009) Ewentualnie jako semantyczny równoważnik pewnego warunku, ewentualnie pewnej alternatywy Abstrakt  PDF
Magdalena Danielewiczowa
 
Vol 7, No 1 (2012) Łączliwość leksykalna przysłówka "mimochodem" Abstrakt  PDF
Natalia Żochowska
 
Vol 7, No 1 (2012) Kilka uwag o wpływie przycisku zdaniowego na interpretację przysłówków-modyfikatorów intencjonalności (na przykładzie niechcący, przypadkiem) Abstrakt  PDF
Izabela Duraj-Nowosielska
 
Vol 17 (2020) Jednostki języka oparte na ciągu łącznie Abstrakt  PDF
Paulina Rosalska
 
Vol 11 (2014) Mimo woli i mimowolnie jako wykładniki relacji umysł–ciało Abstrakt  PDF
Natalia Żochowska
 
Vol 3, No 1 (2010) O znaczeniu przedmiotowym i metatekstowym jednostek regularny i regularnie Abstrakt  PDF
Dagmara Maryn
 
Vol 2, No 2 (2009) O pochodzeniu łacińskich przysłówków zakończonych na -iter Abstrakt  PDF
Krzysztof Tomasz Witczak
 
Vol 6, No 2 (2011) Krok po kroku, krok za krokiem, krok w krok – konstrukcje składniowe czy jednostki języka? Abstrakt  PDF
Paulina Rosalska
 
Vol 7, No 1 (2012) Pojęcie sposobu jako wielkość relacyjna. Struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzeń o schemacie ‘…w taki sposób, że…’ Abstrakt  PDF
Joanna Kościerzyńska
 
Vol 7, No 1 (2012) Kilka uwag o wpływie przycisku zdaniowego na interpretację przysłówków-modyfikatorów intencjonalności (na przykładzie niechcący, przypadkiem) Abstrakt  PDF
IZABELA DURAJ-NOWOSIELSKA
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism