Autor - szczegóły

Jankowiak, Lucyna Agnieszka, Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, Polska

  • Vol 11 (2014) - ARTYKUŁY
    Udział medycznych terminów zapożyczonych w XIX-wiecznych synonimachgłównych (na materiale nazw chorób ze Słownika terminologii lekarskiej polskiej)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism