Autor - szczegóły

Kisiel, Anna, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

  • Vol 2, No 2 (2009) - ARTYKUŁY
    Opozycje semantyczne jednostek z członem czasownikowym: "odróżniać", "wyróżniać", "rozróżniać"
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism